Bogovič: Takojšnja prepoved uporabe herbicida glifosat v EU bi bila v korist državam, ki proizvajajo GSO kmetijske izdelke, in strel v koleno EU kmetijstvu!

Strasbourg, 13. april 2016 – Na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta (EP) v Strasbourgu je danes potekalo glasovanje o resoluciji o pridržku EP za podaljšanje uporabe herbicida glifosata v kmetijske namene. Z glasovanjem so evropski poslanci izrazili pomisleke do predloga Evropske komisije (EK) o podaljšanju obdobja uporabe herbicida glifosata v EU za 15 let, ki ga je EK pripravila na podlagi znanstvenih priporočil Evropske agencije za varnost hrane (EFSA). Obdobje dovoljene uporabe glifosata v EU se namreč zaključi junija 2016, poslanci pa so večinsko podprli podaljšanje uporabe glifosata za 7 let, kar je predlagala politična skupina EPP, kateri pripada tudi evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP), in določili številne omejitve pri uporabe glifosata. Pridržek EP za EK sicer ni zavezujoč, a ga pri nadaljnjem odločanju o podaljšanju dovoljenja verjetno ne bo mogla spregledati. 

 

Problematika uporaba herbicida glifosata je tako v strokovni kot v laični javnosti že vrsto let problematizirana, saj naj bi po nekaterih raziskavah ostanki te snovi v prehranskih izdelkih lahko bili med povzročitelji raka. Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) meni, da je treba vzeti v ozir vse raziskave na tem področju. ?V EU imamo na področju določanja standardov o varnosti hrane agencijo EFSA, ki naj bi predstavljala najvišjo avtoriteto na tem področju. EFSA je v svoji oceni tveganja glifosata za zdravje ljudi novembra lani zapisala, da je težko ugotoviti vzročno-posledično povezavo med glifosatom in tveganjem za nastanek raka pri ljudeh, in EK je le sledila temu mnenju,? pravi Bogovič, ki pozdravlja rezultat glasovanja. Meni še, da bi lahko nenadna prepoved uporabe glifosata, kot je bilo sicer zapisano v prvotnem predlogu resolucije EP, prizadela številne kmetijske panoge v Evropi, ki se že sedaj, v času krize v kmetijstvu, spopadajo s številnimi težavami.

 

V Sloveniji se glifosat pretežno uporablja v sadjarstvu in vinogradništvu

 

Bogovič dodaja, da tudi sam kot sadjar že približno 25 let uporablja glifosat kot enega od herbicidov v sadjarstvu in vinogradništvu, kjer se tudi najbolj pogosto uporablja, in da je v interesu tistih, ki ga uporabljajo, da se zadevi pride do dna, saj so najbolj ogroženi ravno kmetovalci, ki pripravke na osnovi glifosata uporabljajo. ?Glede na to, da je pripravek v uporabi že 40 let, mora stroka ugotoviti morebitne posledice in se ni treba zgolj sklicevati na previdnostni princip,? je opozoril Bogovič na plenarnem zasedanju EP.

 

?Kmetje v Evropi v tem trenutku nimajo enakovredne alternative glifosatu pri zatiranju plevelov na svojih pridelovalnih površinah, zato se lahko s prepovedjo uporabe številni znajdejo v težavah, saj bodo nekatere kmetijske panoge ogrožene,? pojasnjuje Bogovič, ki je prepričan, da je odpor proti glifosatu v Evropi posledica povečane uporabe glifosata  v  posevkih z gensko spremenjenimi rastlinami, ki so odporne na ta herbicid.

 

?Sam vidim problem na drugi strani Atlantika, v ZDA in Južni Ameriki  in drugih delih sveta, kjer gojijo GSO rastline,? opozarja Bogovič. Leta 1996 so namreč s pomočjo genskega inženiringa razvili na glifosat odporne sorte soje, bombaža in koruze, kasneje v letu 2011 in v letu 2012 pa tudi na glifosat odporno lucerno in sladkorno peso. Zaradi GSO rastlin, odpornih na glifosat, poraba tega herbicida drastično narašča. Posledično se je količina uporabe glifosata v ZDA povečala iz 12.474 ton leta 1995 na 113.356 ton leta 2014.

 

?Ker v Evropi ne uporabljamo na glifosat  odporne GSO rastline, tudi ni  povečanja količine uporabe glifosata,? pravi Bogovič, ki dodaja, da je uporaba glifosata v EU že dlje časa stabilna in nikakor ne narašča kot v ZDA.

 

?Razlikovanje med kmetijstvom v EU in ZDA, in posledično tudi količinah in trendih uporabe glifosata, je bilo izpostavljeno tudi v predlogih sprememb, ki smo jih predlagali v poslanski skupini EPP, in so bile večinoma sprejete. V EPP smo predlagali podaljšanje obdobja uporabe glifosata za 7 let (predlog EK je bil 15 let), ob hkratni zaostritvi uporabe za nepoklicne uporabnike ter zagotavljanju boljših informacij o uporabi glifosata. Opozorili smo tudi na dejstvo, da lahko EK kadarkoli v obdobju uporabe glifosata, prekliče dovoljenje za njegovo uporabo, če ta ne izpolnjuje več meril za odobritev, zato me veseli, da je večina kolegov iz EP prisluhnila našim konstruktivnim in uravnoteženim predlogom,? z zadovoljstvom ugotavlja Bogovič.

 

Po Bogovičevem mnenju bi ukinitev uporabe glifosata v EU ob enaki  ali celo povečani dinamiki uvoza pridelkov iz držav, kjer je razširjeno pridelovanje GSO rastlin, odpornih na glifosat, pomenila strel v koleno za evropsko kmetijstvo.