Franc Bogovič: Za prihodnost lesnopredelovalno industrije je ključno povezovanje v panogi in izobraževanje mladih

Sevnica, 25. aprila 2019 – Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je na omizju Krožno gospodarstvo in vloga lesnopredelovalne industrije kot prihodnost panoge izpostavil nujnost povezovanja med vsemi deležniki v lesnopredelovalni verigi in izobraževanje ustreznih kadrov, ki jih panoga tako zelo potrebuje. Omizje je potekalo v lesnopredelovalnem središču regije, v Sevnici, v organizaciji Občine Sevnica, Srednje šole Sevnica, Posavske gospodarske zbornice in Inštituta dr. Antona Korošca (INAK) z namenom predstavitve dobrih praks in potreb lesnopredelovalnih podjetij za razvoj, ki jih mora nuditi gospodarsko okolje.

 

Poleg poslanca Bogoviča so svojo perspektivo predstavili tudi župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk, direktor INAK-a Primož Jelševar ter predstavniki lokalnih izobraževalnih in gospodarskih organizacij, dobre prakse pa so predstavila lokalna panožna podjetja.

 

Na področju krožnega gospodarstva je Bogovič izpostavil, da se v EU zadnja leta zelo uveljavlja pojem bio-ekonomija  (ang.: biobased industries BBI), kjer si roko podata kemija in kmetijstvo oz. gozdarstvo in kateremu razvitejše države namenjajo veliko pozornosti. S podpiranjem raziskav in razvoja v sektor BBI namreč vidijo ogromno novih delovnih mest tako v kmetijstvu kot gozdarstvu in tudi v predelovalni industriji.

 

Bogovič je ob tem omenil njegova projekta Pametne vasi in Zavezništvo za mlade, ki sta zaznamovala njegov prvi mandat v Evropskem parlamentu. Oba neposredno naslavljata izpostavljene izzive. Pametne vasi na primer odpirajo nova, inovativna, delovna mesta ter podpirajo tehnologije krožnega gospodarstva, Zavezništvo za mlade pa s povezovanjem izobraževalnih ustanov in gospodarstva prek vajeništva uvaja nove kadre.