Mladi, čim več priložnosti izkoristite pri iskanju zaposlitve!

Slovenci se moramo vsi znebiti kompleksa majhnosti

 

Ljubljana, 20. oktober 2017 – Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je kot osrednji gost sodeloval na zaposlitveni delavnici Priložnosti.eu, ki jo je Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji pripravila kot osrednji dogodek za študente in iskalce prve zaposlitve. Bogovič je nasmejan razložil, da nima nič proti, da ga mladi na ulici pocukajo tudi za rokav ali da mu pišejo in se mu predstavijo ter dodal: »Generalno v življenju je pravilna pot – zelo samozavestno pristopite do osebe, za katero mislite, da vam lahko pomaga, ji pokažite svoje govorniške spretnosti in svojo odprtost ter kvalitete«. Nadalje je Bogovič konkretno spregovoril o možnostih zaposlovanja znotraj Evropskega parlamenta (EP), priložnosti, ki jih mladi imajo v inštitucijah Evropske unije (EU) in odgovarjal tudi širše na vprašanja, kot je med drugimi bilo vprašanje o moči posameznega evropskega poslanca. »Kolikor si aktiven, toliko se te sliši. In se da biti slišan! Če si v posameznem odboru na neki temi igralec št. 1, si igralec št. 1 ne glede na to, ali prihajaš iz Nemčije, ki ima 96 poslancev, ali iz Slovenije«, je dejal Bogovič in nadaljeval: »V zadnjem času rad ponavljam, da sem nastavil aktivnost »pametnih vasi«, ki je postala evropska tema. 3,3 milijona evrov je odobreno v amandmaju za ta projekt, ki sem ga sam predlagal skupaj z madžarskim kolegom, in se že ve, da to dela nek Slovenec v EP.«

 

Preko 80 mladih, predvsem študentov in dijakov, je prisluhnilo Bogovičevemu pogledu na zaposlitvene priložnosti in njegovemu zavedanju izzivov, pred katere so postavljeni mladi iskalci prve zaposlitve. Bogovič je izpostavil Erasmus+ kot prvi program, ki je uspešen že v šolskem procesu spoznavanja delovanja EU. »Še kako je prav se srečevati z drugimi kulturami, obiskovati druge kraje in si na ta način razširiti obzorja«, je dejal Bogovič.

 

Nadalje je Bogovič opisal izbirni postopek sprejemanja stažistov v njegovo ekipo: »Iščemo predvsem mlade, ki želijo spoznati procese dela znotraj EU, najprej se pogovorimo z njimi v Ljubljani, jim prisluhnemo, povemo naša pričakovanja ter skupaj ugotovimo, kako jih lahko vpnemo v naše delo«, je pojasnjeval Bogovič. »S spremljanjem aktivnosti poslanca, obiski inštitucij skrbimo, da stažisti dobijo čim širši vpogled – vključno s tem, da se doživi tudi tisti teden v Strasbourgu ob poteku plenarnega zasedanje EP«.

 

Udeležence je še zanimalo, kakšna pričakovanja ima poslanec do kandidatov. Bogovič jim je odgovaril, da morajo biti pismeni, se predstaviti z življenjepisom, predstaviti, zakaj želijo prav ta dela opravljati in da predstavijo svoje prednosti in talente. »Prijavljajo se večinoma mladi, ki so tik pred zaključkom svojega študija ali so ga zaključili. Pokazati morajo svoje znanje angleščine, da vemo koliko lahko nanje računamo, ker je velika večina gradiv v tem jeziku. Predpogoj je tudi dobro znanje slovenščine,« je poudaril in nadaljeval: »Predvsem pa je pomemben interes o tem, da želijo stopiti v nek neznan prostor in tisti mesec dni izkoristiti čim bolj, da mladi svoje znanje napolnijo z nekimi novimi izkušnjami, ki se dajo potem lažje sestaviti v  zgodbo poznavanja EU«. Bogovič je mladim tudi zaupal, da se da pridobiti veliko odličnega znanja in zanimivih izkušenj v dobrem mesecu dela stažista v EP.

 

Na vprašanje, kako poteka dan mladega stažista v EP, je Bogovič pojasnil: »Okoli 8.30. ure se pride v parlament. V parlamentu se običajno aktivnosti začnejo med 8.30 in 9. uro. Trenutna stažistka mi najprej skuha kavo, ker jo rada skupaj spijeva in ob tem pregledava dnevne zadolžitve. Način dela je, da dogovorimo področja, ki jih bo pokrival stažist in da poslancu sledi pri njegovih dnevnih obveznostih oz. dogodkih. Urnik je res pester, ves čas se nekaj dogaja, bodisi kakšen odbor, bodisi kakšen drug dogodek. Iz tega stažist pokaže svoj kolaž znanja v pisnem izdelku. Skušamo jih vključiti tudi na večerne dogodke, ki so pogosti, in tako čim bolj mrežiti ljudi«, je razlagal Bogovič in povedal tudi, da stažistom pomaga po zmerni ceni priskrbeti tudi bivanje v Bruslju.

 

Poleg zaposlitvenih možnostih so spregovorili tudi o tem, kakšno je pa dejansko delo evropskega poslanca. Bogovič je odgovoril: »Meni je to delo zelo všeč, saj pomeni sodelovanje med političnimi strankami. Vsako parlamentarno poročilo ima poročevalca in poročevalec v senci …«. Povedal je, da je poleg zakonodajnega dela veliko več prostora in priložnosti, da se poslanci lahko uskladijo, in da so jim predstavljene stvari tudi s strani vrhunskih strokovnjakov pred odločanjem. »Tako čutiš svojo vlogo, da lahko nekaj dodaš, lahko se izobraziš na posameznem področju … Vse to omogočajo delovni zajtrki, delovna kosila, delovne večerje – odprt prostor je za vse,« je pojasnjeval in nadaljeval: »Evropski poslanci se potem trudimo priti do čim več kompromisnih predlogov, da gre čim več usklajenih predlogov potem na glasovanje na plenarno zasedanja Evropskega parlamenta, ki pa poteka 1x mesečno v Strasbourgu. O čemer se ne moremo uskladiti, se glasuje po posameznih amandmajih«. Bogovič je nadalje vlekel vzporednice z domačim parlamentov v Sloveniji: »Dosti več je treba govoriti o dejstvih v EP, kot pa voditi neko splošno debato, ki ujame trenutek tistega političnega dneva, česar sem bil doma veliko več deležen. Tako, da mi je všeč to delo evropskega poslanca in mislim, da delam zelo kakovostno«.

 

Bogovič je ob zaključku vsem mladim zaželel, da naj najdejo svojo priložnost, naj bodo samozavestni in pokažejo svoje prednosti, znanja in sposobnosti. »Če se ne boste znali predstaviti, ne boste opaženi in lahko vam kakšna priložnost spolzi iz rok«, je dejal Bogovič in mladim zaželel veliko uspeha pri iskanju prve zaposlitve.

 

Fotografije iz zaposlitvene delavnice Priložnosti.eu, Ljubljana, 20. oktober 2017.