Franc Bogovič

Franc Bogovič je leta 1984 diplomiral iz agronomije na Višji agronomski šoli na Univerzi v Mariboru. Kot kmetijski pospeševalec in vodja kooperacije je bil zaposlen v podjetju Agrokombinat Krško, zatem je ustanovil in uspešno vodil družinsko podjetje, ki ga je uspešno vodil 8 let. Leta 1986 je postal predsednik Krajevne skupnosti Koprivnica, od leta 1998 do leta 2011 pa je bil štirikrat zapored (leta 1998, 2002, 2006 in 2010) izvoljen za župana Občine Krško. Kot krški župan je odigral posebno vlogo v urejanju odnosov tako s strani države kot lokalne skupnosti do Nuklearne elektrarne Krško ter vzpostavitve trajnega odlagališča jedrskih odpadkov. Od leta 2004 je kot župan bil tudi podpredsednik Združenja evropskih občin z jedrskim objektom GMF (Group of European municipalities with nuclear facilities). 25. maja 2014 je bil izvoljen za poslanca Republike Slovenije v Evropskem parlamentu, kjer zastopa Slovensko ljudsko stranko v politični skupini Evropske ljudske stranke (EPP). Pred tem je bil tudi dvakrat zapored izvoljeni poslanec Državnega zbora RS (v petem in šestem mandatu DZ RS, v letih 2008 in 2011). V času 10. Vlade RS od 10. 2. 2012 do 25. 2. 2013 je bil minister za kmetijstvo in okolje. Predsednik Slovenske ljudske stranke (SLS) je postal z izvolitvijo na rednem volilnem Kongresu SLS 2. marca 2013 na Brdu pri Kranju. Od leta 2009 do leta 2013 je bil podpredsednik SLS. V politiko je vstopil kot mladenič v času slovenske pomladi, in bil poleg pri ustanavljanju Slovenske kmečke zveze, predhodnice Slovenske ljudske stranke in prve ustanovljene slovenske demokratične politične po drugi svetovni vojni. Govori angleško in hrvaško. Je velik zagovornik zdrave, doma pridelane hrane, kot tudi ohranitve vode kot naravnega javnega vira. V prostem času se najraje posveča družinskemu nasadu jablan na svoji kmetiji. Je poročen in oče treh otrok, hčere in dveh sinov.