Odlašanje z odpravo visokih nadomestil za mobilno gostovanje v tujini znotraj EU je nesprejemljivo

Bruselj, Strabourg, Ljubljana, 9. marec 2015 ? Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je podpisal parlamentarno peticijo, naslovljeno na ministre Sveta EU za telekomunikacije, ki v obliki javnega pisma pristojne ministre držav članic EU poziva, naj sprejmejo odločnejšo držo glede enotnega Evropskega telekomunikacijskega trga, predvsem na področju odprave stroškov mobilnega gostovanja v tujini in internetne nevtralnosti. Evropski parlament je namreč podprl odpravo stroškov gostovanja, ki naj bi nastopila s koncem leta 2015, sedaj pa so se pričele pojavljati težnje po zamiku tega datuma za vsaj tri leta in celo “kompromisni” predlogi, ki ne odpravljajo dodatnih plačil za gostovanje (npr. omejitev brezplačnega gostovanja zgolj na 5 MB na dan.) Za potrošnike so takšni predlogi ponižujoči, saj pomenijo odločno prevelik razkorak med obljubljenim in predlaganim, hkrati pa tudi zavirajo razvoj mednarodnega sodelovanja in prostega pretoka ljudi in storitev v EU.
Javno pismo, ki ga je podpisalo več kot 150 poslancev Evropskega parlamenta iz vseh poslanskih skupin, pristojne ministre tako poziva, naj sprejmejo ukrepe, ki bodo vodili k zastavljenim ukinitvam stroškov gostovanja in k jasnejšim pravilom glede internetne nevtralnosti. Ukrepi, kot so ti, ne bodo vodili zgolj k enotnemu telekomunikacijskemu trgu, ampak tudi k vzpostavitvi enotnega digitalnega trga, ki je ena od prednostnih nalog nove Evropske komisije v tem mandatu.

PISMO – PETICIJA S PODPISI EVROPSKIH POSLANCEV MINISTROM SVETA EU ZA TRANSPORT, TELEKOMUNIKACIJE IN ENERGIJO:

2015-03-04 Letter to Ministers of the Transport, Telecommunications and Energy Council (TTE) concerning TSM