Ohranjanje mladih na podeželju in nove tehnologije so garant za krepitev trajnostnega kmetovanja

Bruselj, 3. maj 2017 – Danes je na Odboru Evropskega parlamenta za kmetijstvo in razvoj podeželja (AGRI) potekala predstavitev študije »Podpora politiki produktivnosti proti trajnosti v kmetijstvu EU: vzdržnemu kmetijstvu in zeleni rasti naproti«, ki so jo na zahtevo odbora AGRI pripravili raziskovalci regionalnega sveta za kmetijske raziskave CREAPB iz Italije.

 

Raziskava predstavlja gibanje produktivnosti evropskega kmetijstva v zadnjih desetletjih in prikazuje normativno analizo zakonodajnih ukrepov, namenjenih uskladitvi ukrepov za povečevanje produktivnosti na eni strani ter ukrepov za izboljševanje trajnostni kmetijstva na drugi strani. Poleg teg raziskava tudi predlaga politične možnosti za spodbujanje kmetijskega sektorja EU, ki bo produktiven in dovolj odporen na zunanje vplive ter bo učinkovito porabljal vire in bo tudi prijazen do podnebja.

 

Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je o omenjeni raziskavi povedal naslednje:

»Predstavljena raziskava je zelo dobro izhodišče za bodoče načrtovanje Skupne kmetijske politike EU. Produktivnost in trajnost sta na prvi pogled morda dve kontradiktorni zadevi, a pravzaprav gresta velikokrat z roko v roki. Z več znanja in novimi tehnologijami namreč lahko dvignemo proizvodnjo in hkrati ohranjamo trajnostno kmetovanje. V študiji sem prepoznal potrebo po večjem vključevanju znanja, v kolikor želimo v prihodnje kmetovati na trajnostni način in se hkrati vključiti v krožno gospodarstvo, v katerega prehajamo zadnje čase, čeprav je kmetijstvo pomemben del tega že dolgo časa. Raziskava ugotavlja, in tudi sam to opažam že dlje časa kot problem, da se kmetijska proizvodnja seli proti SZ Evropi. To nazorno kažejo grafi, ki kažejo, da je ta del Evrope kmetijsko zelo uspešen, vlaga v proizvodnjo in jo tudi povečuje, za razliko od južnega dela Evrope, predvsem od tranzicijskih držav. Nad tem se moramo zamisliti. V državah z izrazito intenzivnim kmetijstvom, ki še povečujejo njegovo produktivnost, je intenzivnost na bistveno višji ravni kot v srednji ali vzhodni Evropi.

V prihodnji SKP se bo zato moralo podpirati ekološko kmetijstvo in integrirano pridelavo, hkrati pa ustvarilo pogoje, da se bo tudi v tranzicijskih državah ohranjala in povečevala proizvodnja. Ne smejo biti samo ukrepi kmetijske politike za trajnostno kmetijstvo brez kmetijskih pridelkov in proizvodov. V Sloveniji opažam, da je veliko ukrepov trenutne SKP zelo dragocenih, kmetijska zemljišča so obdelana, a žal produktivnost pada in človek velikokrat dobi občutek, da v ospredju ni pridelek oz. hrana, ampak zgolj obdelana kmetijska zemljišča in subvencije. Pomembne so nove tehnologije na podeželju, precizno kmetijstvo, ki omogoča večjo produktivnost (npr. roboti za molžo krav) in tudi manjšo obremenitev okolja (precizno gnojenje in škropljenje, itn.). To moramo nadgraditi tudi v kmetijski politiki z ukrepi vzpostavljanja večje mobilnosti na podeželju, povezav proizvodnje s potrošnikom, pametnih vaseh, s čemer bomo podeželje naredili atraktivno za mlade ljudi, ki bodo na to področje pripeljali nove tehnologije in tudi kmetovali na trajnostni način. V časih, ko čedalje več ljudi posega po zdravih pridelkih, bi se s spodbujanjem direktne prodaje izognili težavam v trgovinskih verigah, ki so velikokrat razlog za propad malih kmetov.«

 

VIDEO – Govor evropskega poslanca Franca Bogoviča o študiji »Podpora politiki produktivnosti proti trajnosti v kmetijstvu EU: vzdržnemu kmetijstvu in zeleni rasti naproti« (3. 5. 2017):