Moje prednostne naloge v naslednjem mandatu:


1. Podpora slovenskim projektom za novi investicijski program Evropske komisije
Z velikopoteznim načrtom nove Evropske komisije v obliki spodbud zasebnemu sektorju, ki bodo zagnale rast in delovna mesta, se kažejo velike priložnost tudi za Slovenijo. Moja naloga je, da v največji meri priložnosti, ki jih Sloveniji nudi investicijski program nove Evropske komisije, v zadostni meri predstavim slovenskim podjetjem, pa tudi občinam, regijam in ostalim javnim agencijam. Nudil bom vso pomoč in podporo, ki jo lahko zagotovim prek kontaktov, ki jih imam kot evropski poslanec tako v Evropskem parlamentu, Evropski komisiji in ostalih relevantnih institucijah, da bomo v Sloveniji lahko izpeljali razvojne projekte, ki bodo prinesli delovna mesta.
 

2. Krepitev sodelovanja med evropskimi poslanci iz Slovenije in Vlado Republike Slovenije
Pričakujem tudi krepitev sodelovanja evropskih poslancev s slovensko vlado, kajti le na ta način lahko v popolnosti izkoristimo instrumente in sredstva, ki nam jih ponuja članstvo v Evropski uniji. S pravim strateškim pristopom, opredelitvijo prednostnih nalog in priložnosti Slovenije, lahko uspešne evropske prakse pripeljemo tudi v našo državo.

 

3. Aktivno spremljanje sprejemanja Transatlantskega trgovinskega in naložbenega sporazuma med EU in ZDA (TTIP), pri čemer je treba zagotoviti za EU vse dobre rešitve s področja kmetijstva in varne hrane
Največji zunanjepolitični izziv Evropske unije v naslednjih letih bo zagotovo sprejetje Transatlantskega trgovinskega in naložbenega sporazuma med EU in ZDA (TTIP), ki ga bo na koncu potrjeval Evropski parlament. Čeprav končne različice tega dokumenta ob nastajanju pričujoče brošure še ni na vidiku, pa lahko zagotovim, da pri področjih zdravja, varne hrane, njene dostopnosti in zagotavljanja kakovosti, ne sme in ne more biti pogajanj. Prav tako ne sme trpeti zaščita potrošnikov in pravna zaščita slovenskih podjetij.

 

4. Aktivno zavzemanje za območje brez Gensko spremenjenih organizmov (GSO)
Naslednji izziv, ki ga bom kot nadomestni član Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja v Evropskem parlamentu (AGRI) zagotovo budno spremljal, je politično dogajanje okoli Gensko spremenjenih organizmov (GSO). Tako sem že kot tedanji minister aktivno pristopil k nadaljevanju pobude, ki smo jo začeli že leta 2012 na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije, in sicer projekt ustanovitve Alpe-Adria GSO prostega območja. Pridružil sem se tudi skupini evropskih poslancev, ki se tudi znotraj Evropskega parlamenta zavzemajo za vzpostavitev takšnega območja v regiji.

 

5. Spodbujanje izmenjave dobrih praks v Evropi na področju kmetijstva
Na kmetijskem področju bom tudi aktivno spodbujal izmenjavo dobrih praks, izkušenj in znanja med Slovenijo in ostalimi uspešnimi evropskimi državami, predvsem slovenskih pridelovalcev sadja in zelenjave, kjer imamo največje težave s samooskrbo. Prvo slovensko skupino obiskovalcev za ogled dobrih primerov predelave zelenjave pričakujem v Belgiji že v prvih mesecih leta 2015.

 

6. Spodbujanje črpanja EU sredstev
Kot polnopravni član odbora za Regionalni razvoj v Evropskem parlamentu (REGI) bom sledil zaključku sedanje finančne perspektive na področju črpanja evropskih sredstev in zagonu nove, ki se začenja v tem letu 2015. Evropska sredstva so lahko v naslednjih letih gonilo slovenske gospodarske rasti. Prek evropskih sredstev in že prej omenjenega paketa spodbud s strani Evropske komisije je treba tudi v Sloveniji zagnati investicije, včasih tudi s pomočjo javno-zasebnih partnerstev, in sicer:

  • dokončati verigo hidroelektrarn na spodnji in srednji Savi,
  • izboljšati protipoplavno infrastrukturo po vsej Sloveniji,
  • nadaljevati projekt 3. razvojne osi,
  • pospešiti projekt izgradnje 2. tira,
  • aktivirati zasebni kapital za povečanje vlaganj v Sloveniji.

 

7. Aktivno delo v delegacijah za napredek Srbije in Turčije pri pristopnih pogajanjih z EU
Kot član delegacij, ki spremljajo napredek Srbije in Turčije pri pristopnih pogajanjih z EU, sem prepričan sem, da bosta nadaljevanje približevanja Srbije k EU in v nekaj letih tudi njeno polnopravno članstvo pomenila tudi dolgoročno stabilnost in mir na Balkanskem polotoku. Tako bodo vzpostavljeni še boljši pogoji za gospodarsko sodelovanje Slovenije z deželami južno od nas.
Težje je opredeliti časovni okvir pri Turčiji, vendar se moramo zavedati, da gre za eno izmed najpomembnejših gospodarskih partneric EU, z vidika varnosti pa za pomembno povezovalno točko za zagotovitev miru na Bližnjem vzhodu. Nadaljevanje reševanja odprtih vprašanj in spremljanje razvoja demokracije v tej državi je ena ključnih nalog te delegacije v Evropskem parlamentu. Sam tudi za Slovenijo vidim veliko priložnosti za krepitev gospodarskega sodelovanja teh dveh držav, saj je ogromen turški trg željan kakovostnih izdelkov, ki jih Slovenija lahko ponudi.

 

PDF brošura