Prvo regionalno omizje o pametnih vaseh na Obali in Primorskem

Franc Bogovič: Za pametne vasi potrebujemo pametne prebivalce!

 

Spodnje Škofije, 1. december 2017 – V petek je v Škofijah potekalo prvo regionalno omizje na temo pametnih vasi, kjer so sodelujoči odkrivali, kaj se skriva pod tem pojmom, in kakšen bo vpliv pametnih naselij na življenje in delo na podeželju, vaseh in manjših mestih v prihajajočih desetletjih.

 

Omizje je potekalo v organizaciji evropskega poslanca Franca Bogoviča (SLS/EPP), ki je razložil koncept: »Pametne vasi bodo skupnosti, ki bodo nove tehnološke rešitve in koncepte izkoristile za dvig kakovosti življenja, varovanje okolja in za nove poslovne priložnosti. Vpliv digitalizacije in avtomatizacije se namreč odraža v razvoju preciznega kmetijstva, pametnih energetskih omrežij, spremembi miselnosti v ekonomiji, mobilnosti, socialni oskrbi, zdravstvu in turizmu… Pametnih vasi pa si ne morem predstavljati brez pametnih prebivalcev, ki bodo morali biti inovativni, okoljsko ozaveščeni, podjetni, odprte za nove ideje in sodelovanje. Le tako bomo lahko zagotovili, da digitalni prepad med podeželjem in mesti ne bo povzročil izseljevanja in revščine, slovensko in evropsko podeželje pa bo ostalo poseljeno in razvito.«

 

Na omizju v dvorani Krajevne skupnosti Škofije, ki ga je povezovala koprska mestna svetnica Olga Franca, so sogovorniki na omizju predstavili odlične že obstoječe rešitve, ki so sad slovenskega znanja in dela. Marko Zevnik iz Zavoda Sopotniki je predstavil njihovo rešitev za mobilnost starostnikov, kjer prostovoljci starejše vozijo in spremljajo po njihovih vsakodnevnih opravkih, storitev pa je zaživela že v več slovenskih občinah. Patricija Pirnat, vodja proizvodnje v Kmetijski zadrugi Agraria Koper je izpostavila problematiko primorskega kmetijstva, kjer je na primer prepovedano postavljati rastlinjake in protitočne zaščite, da ne bi kazili krajine, kot tudi drugi izzive, s katerimi se soočajo zaradi počasnejšega razvoja v primerjavi z mestom. Dr. Dejan Paravan, direktor strateških inovacij v Gen-I je v svoji prezentaciji predstavil prihodnost energetske oskrbe na podeželju, kjer bodo današnji porabniki ključni soustvarjalci pametnih energetskih omrežij. Tanja Mohorič, direktorica za inovacijsko kulturo in evropske projekte v Hidrii ter direktorica Strateškega razvojno inovacijskega partnerstva na področju mobilnosti SRIP ACS+ pa je podala videnje razvoja zelene mobilnosti, ki bo poleg uvedbe električnih vozil in postavitve omrežja polnilnic, zahtevala predvsem premike v miselnosti uporabnikov s koncepti kot so souporaba vozil in prevozov.

 

Bogovič je ob koncu svoje predstavitve izpostavil tudi prizadevanja Evropske unije: «Evropska komisija kot odgovor na ta vprašanja pripravlja sveženj ukrepov in razpisov pod okriljem »EU akcije za pametne vasi«. Evropski parlament pa je na moj predlog in predlog madžarskega kolega Tiborja Szanyija pred kratkim potrdil pripravljalni ukrep v višini 3,3 milijona EUR, ki bo namenjen prav iskanju in razvoju pametnih rešitev za evropsko podeželje. Na omizju smo tako spregovorili tudi o tem, kako lahko Slovenija izkoristi omenjeni pripravljalni ukrep in druge priložnosti in s tem postane vodilna evropska država v razvoju kakovosti življenja in dela na podeželju.«