Uveljavitev Pariškega podnebnega sporazuma bo zadnje opozorilo, da je za rešitev našega planeta v globalnem gospodarstvu treba preiti od besed k dejanjem

 

Strasbourg, 4. oktober 2016 – Poslanci Evropskega parlamenta so na današnjem zasedanju, ob prisotnosti generalnega sekretarja Združenih narodov Ban Ki Muna, slovesno podali soglasje k ratifikaciji Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah v imenu Evropske unije, kar predstavlja zavezo Svetu EU za ratifikacijo sporazuma in s tem njegovo dokončno uveljavitev v času konference o podnebnih spremembah COP 22, ki bo od 7. do 18. novembra v Marakešu, Maroko.

Ob robu plenarnega zasedanja je svoje zadovoljstvo nad rezultatom glasovanju podal tudi evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP), ki je dejal, da današnje glasovanje v Evropskem parlamentu odpira prosto pot uveljavitvi Pariškega podnebnega sporazuma, ki je bil sklenjen decembra 2015. »To je zgodovinsko pomemben mejnik v boju proti podnebnim spremembam. Uveljavitev in uresničitev sporazuma bo pomenila pospešen prehod na čistejše globalno gospodarstvo, ki se bo zavedalo pomena omejenih naravnih virov. Nedvomno pa uveljavitev sporazuma dokončno pomeni, da je treba pri zmanjševanju posledic podnebnih sprememb dokončno preiti od besed k dejanjem,« še ocenjuje Bogovič in dodaja, da sporazum poziva k ustavitvi globalne rasti emisij toplogrednih plinov in k doseganju podnebne nevtralnosti po l. 2050.

 

»Ključni dolgoročni cilj sporazuma je omejitev globalnega segrevanja na precej pod 2 °C glede na predindustrijsko raven ter prizadevanje za omejitev segrevanja na 1,5 °C. Sporazum hkrati jasno poudarja prehod od fosilnih goriv k drugim virom, kar po mojem mnenju predstavlja velik potencial za evropsko, kot tudi za slovensko, gospodarstvo in nova delovna mesta, predvsem na področju biogospodarstva in krožnega gospodarstva,« izpostavlja Bogovič in dodaja, da ima EU že vrsto let vodilno vlogo v boju proti podnebnim spremembam. »EU si je že l. 2014 zastavila ambiciozen cilj zmanjšanja emisij toplogrednih plinov za vsaj 40 % do leta 2030 glede na l. 1990, k čemer so se države članice EU tudi že formalno zavezale,« poudarja Bogovič.

 

Pariški sporazum bo začel veljati trideseti dan po ratifikaciji v vsaj 55 od 197 držav podpisnic, ki proizvedejo najmanj 55 odstotkov vseh svetovnih izpustov toplogrednih plinov. Z ratifikacijo EU bo Pariški sporazum začel veljati v času konference o podnebnih spremembah COP 22, ki bo potekala novembra v Marakešu.