V evropski finančni perspektivi je pomembno igrati igro po tvojih kriterijih!

Krško, 9. junij 2017 – Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je sodeloval na otvoritvenem strokovnem posvetu vodstvenih delavcev komunalnih podjetij in županov XXXIII. Komunalijade, ki je v organizaciji družbe Kostak potekala v Krškem. Govorci so soočali mnenja v dveh panelih na naslednjih temah: Komunalna infrastruktura in finančna sredstva,Krožno gospodarstvo in Zapis pravice do pitne vode v ustavo. Bogovič je podajal svoje bogate izkušnje, predloge in mnenja tako iz preteklega dela župana, dela ministrovanja na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje RS in aktualnega dela poslanca Evropskega parlamenta. »Pomembno je, da smo Slovenci že danes igralci pri načrtovanju finančne perspektive 2021-2027,« je ob razpravi o pomankanju infrastrukturnih sredstev v trenutni finančni perspektivi za lokalne skupnosti dejal Bogovič in pohvalil lokalne skupnosti: »Treba je imete znanje in znate črpati evropska sredstva, ki so namenjena izgradnji komunalne infrastrukture. Žal jih je v finančni perspektivi 2014 – 2020 premalo, tudi zaradi napačne odločitve Vlade RS v letu 2013, ko se je pogajala o evropskih sredstvih v novi finančni perspektivi. Krožno gospodarstvo sledi cilju, da vire čim večkrat uporabiš,  nadgradiš ter fosilne vire nadomestiš z naravnimi.« V razpravi v drugem panelu pa je Bogovič poudaril: »Zelo pomembno je, kako se bo v izvedbeni obliki zapisalo upravljanje z vodami. Če je kakšna namera države, da podržavi upravljanje občinskih vodovodnih sistemov, – sem prepričan, da je to korak v zelo napačno smer!«

V prvem panelu strokovnega omizja, ki ga je vodila voditeljica in izvršna direktorica Krožne spremembe mag. Ladeja Godina Košir na temi Komunalna infrastruktura in finančna sredstva ter Krožno gospodarstvo, so sodelovali: Franc Bogovič, poslanec Evropskega parlamenta, Tadej Slapnik, državni sekretar v kabinetu predsednika Vlade RS, mag. Tanja Bolte, direktorica Direktorata za okolje pri Ministrstvu za okolje in prostor, mag. Miran Stanko, župan občine Krško, Leo Kremžar, župan občine Miklavž na Dravskem polju, Sebastjan Zupanc iz Zbornice komunalnega gospodarstva ter Branko Kosi iz Snage, d.  o. o., Maribor. Sogovornikom in poslušalcem je Bogovič sporočal svoje izkušnje iz Evropskega parlamenta, ki jih po njegovem trdnem prepričanju velja udejanjati v praksi: »Pomembno je, da znamo v finančni perspektivi pomakniti časovnico za dve, tri leta naprej in biti pravi čas na pravem mestu. Samo tako se lahko igra po svojih lastnih kriterijih.«V panelni razpravi na temo krožnega gospodarstva je Bogovič delil svoje pozitivne izkušnje z regionalne konference, ki sta jo soorganizirala z dr. Janezom Potočnikom, predsednikom mednarodne organizacije Foruma za prihodnost kmetijstva (FFA) v Ljubljani in prakse iz cikla omizij, ki jih je v Sloveniji organiziral na temo: Prihodnost kmetijstva v krožnem gospodarstvu. »Na področju recikliranja, ponovne uporabe so lokalne skupnosti in komunalno gospodarstvo že naredili kar velike korake in prav je, da znamo tudi črpati sredstva, ki ji Evropa namenja krožnemu gospodarstvu,« je dejal Bogovič in soglašal z zaključki prvega panela, ki so opozarjali na vzpostavitev manjkajoče infrastrukture na področju lokalnih skupnosti in potrebe po premikih na sistemski ravni ter v osveščenosti posameznikov.

Drugi del panelne razprave je bil namenjen temi Zapis pravice do pitne vode v ustavo. Udeleženci razprave so bili Franc Bogovič, poslanec Evropskega parlamenta, Leon Behin, direktor Direktorata za vode in investicije pri Ministrstvu za okolje in prostor, mag. Miran Stanko, župan občine Krško, Leo Kremžar, župan občine Miklavž na Dravskem polju, mag. Iztok Rozman iz Zbornice komunalnega gospodarstva, Danilo Burnač, mag. ekon. in posl. ved, direktor podjetja Mariborski vodovod, d. d. ter dr. Aleksij Mužina iz Odvetniške pisarne Mužina in partnerji. Sodelujoči so delili mnenja o pojavu nevarnosti različnega tolmačenja glede tega, kdo naj bi oskrbo s pitno vodo pravzaprav izvajal – država, občina ali javna podjetja. Bogovič je delil mnenje, da je treba pravico do vode, ki smo jo vpisali celo v Ustavo RS, približati uporabnikom in je ne centralizirati: »Državnim uradnikom priporočam, da dajo roke proč od izvajanja oskrbe s pitno vodo, saj danes občine odlično opravljajo javno gospodarsko službo oskrbo s pitno vodo. Ministrstvo za okolje in prostor naj ne naredi takšne neumnosti, kot je bila narejena s podržavljenjem dimnikarske dejavnosti!« je dejal in podprl predlog, da se jeseni v Krškem ponovno srečajo na izmenjavi mnenj predstavniki države, lokalne skupnosti in komunalnih podjetij: »Sam se bom z veseljem odzval vabilu in tako kot doslej delil z vami izkušnje, ki so del mojega dela v Evropskem parlamentu.«

Bogovič je ob zaključku strokovnega posveta pohvalil dobro organizacijo XXXIII. Komunalijade in čestital nagrajencem, ki so prejeli priznanja in nagrade, podeljene s strani Zbornice komunalnega gospodarstva.