ZA odprtost in nevtralnost interneta

Ljubljana, 9. oktober 2015 ? Stališče evropskega poslanca Franca Bogoviča (SLS/EPP) v zvezi s problematiko na področju sprejemanja pravil glede nevtralnega in odprtega interneta v Evropski uniji:

 

?Strinjam se, da ponudniki internetnih storitev ne bi smeli posegati v vsebino, dodatno zaračunavati za določene storitve ali pa favorizirati in subvencionirati drugih. Takšno delovanje nasprotuje načelom prostega trga ter potencialno tudi svobodnega dostopa do informacij. To sta dve načeli, na katerem stoji današnja evropska skupnost.

 

Menim, da bi poseganje v regulacijo interneta na dolgi rok nedvomno doprineslo k dodatnemu drobljenju že tako neenotnega evropskega digitalnega trga in slabitvi konkurenčnosti podjetij. Oboje je za posameznike in podjetja v EU izredno omejujoče, še posebej za tiste iz manjših trgov, kamor lahko štejemo tudi Slovenijo. Hkrati bi morali tematiko odprave stroškov mobilnega gostovanja in ureditev internetne nevtralnosti obravnavati kot dve ločeni in nepovezani zadevi.

 

Žal osebno nisem neposredno vpleten v oblikovanje dokumenta, ker je to v pristojnosti parlamentarnih odborov, v katerih ne sodelujem. Je pa poslanska skupina Evropske ljudske stranke (EPP), kateri pripadam, lansko leto ob glasovanju v Evropskem parlamentu potrdila prvotni zakonodajni predlog pravil za zagotavljanje nevtralnega interneta. Sam bom tudi v bodoče pri glasovanjih sledil stališču, da se obstoječa nevtralnost ohrani, kajti odprt internet je nujen pogoj za zagotavljanje poštene konkurence na trgu.

 

Slovenska vlada bi na ministrskem svetu vsekakor lahko bolje, odločneje in proaktivneje zastopala slovenska stališča, ne samo v tem primeru. Žal pa je v omenjenem primeru očitno do sedaj prevladal interes večjih igralcev na evropskem trgu. Tehtnico bomo tako, podobno kot v primeru ACTA, najverjetneje premikali prav v Evropskem parlamentu.?