Bogovič aktivno sodeloval pri pripravi Akta o kritičnih surovinah0

Strasbourg, 14. september 2023 – Evropski parlament je danes sprejel svoje stališče o aktu EU o kritičnih surovinah, kar je pomemben korak k bolj strateški obravnavi kritičnih potreb Evrope po surovinah. Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je bil v zakonodajnem postopku poročevalec Odbora za regionalni razvoj (REGI) k predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta EU o vzpostavitvi okvira za zagotavljanje zanesljive in trajnostne dobave kritičnih surovin (Uredba o kritičnih surovinah), v sled česar je pripravil tudi Mnenje k predlogu uredbe ter aktivno sodeloval v postopku priprave končnega besedila.

Po glasovanju je Bogovič izjavil:

“EU mora začeti razmišljati in delovati bolj strateško, usklajeno in globalno, da zagotovi in izboljša dostop do kritičnih in zlasti strateških surovin za Evropo. Brez dostopa do teh surovin digitalni in zeleni prehod namreč ne bo deloval. V luči zmanjševanja strateške odvisnosti EU je treba zagotoviti zanesljivo, trajnostno in cenovno dostopno oskrbo s kritičnimi surovinami, kar je bistvenega pomena tudi za gospodarstvo Unije, varnost in obrambo ter delovanje notranjega trga. Brez baterij ne bo e-mobilnosti in brez več litija ne bo več baterij. Verodostojna in strateška politika surovin mora povečati našo ponudbo iz zanesljivih virov. Če ne ukrepamo zdaj, bo kmalu morda prepozno – v škodo naših podnebnih ciljev in v škodo v prihodnost usmerjene ter konkurenčne evropske industrijske politike.”

Bogovič je v nadaljevanju še poudaril: “V postopku izboljševanja in spreminjanja osnovnega zakonodajnega predloga Komisije smo dosegli hitrejše postopke izdajanja dovoljenj, večjo fleksibilnost seznama kritičnih surovin, preprečili dodatne omejitve za domače rudarstvo ter vključili boljšo politiko recikliranja in ravnanja z odpadki. Z zakonodajo o kritičnih surovinah bomo lahko hitreje ukrepali v primeru ozkih grl v dobavi. Želimo si tudi bolj stabilna in vzajemno koristna partnerstva na področju surovin z zanesljivimi tretjimi državami ter podrobnejši pregled lastniške strukture za projekte, ki jih financira EU. Izboljšano je tudi spremljanje in stresno testiranje podjetij.”

Bogovič si je na splošno v postopku vseskozi prizadeval za povečanje izkopa surovin v EU, večji delež procesiranja in reciklaže v EU, diverzifikacijo dobavnih tokov za te surovine. Osredotočal se je zlasti na področja, ki so vezana na regionalni razvoj, saj brez dogovora v regijah ne bo družbene sprejemljivosti za te zelo zahtevne projekte.

V tem pogledu je Bogovič dejal: “Pomembna je zgodnja vključitev lokalnih skupnosti v procese odločanja, umeščanja in da imajo lokalne skupnosti koristi od teh projektov v obliki novih delovnih mest, novih izzivov. Sam sem predlagal še, da je tudi aluminij uvrščen na seznam strateških surovin.”

Po današnjem glasovanju naj bi se trialogi med Evropskim parlamentom in državami članicami začeli že prihodnjo sredo.