Bogovič: Ambiciozni cilji na področju odpadkov in njihovo odlaganje so pravi korak k zeleni Evropi in h krožnemu gospodarstvu

Strasbourg, 14. marec 2017 – Na današnjem plenarnem zasedanju je poslanec Evropskega parlamenta Franc Bogovič (SLS/EPP) podprl skupek poročil, ki se nanašajo na odadke, njihovo odlaganje ter na embalažo in odpadno embalažo. »Ambiciozni cilji, ki sem jih podprl in jih moramo doseči najkasneje do leta 2030, so zmanjšanje letne količine odloženih komunalnih odpadkov na  5 % skupne količine, povečanje ponovne uporabe in reciklaže komunalnih odpadkov na najmanj 70 % skupne teže in reciklaža vsaj 80 % vse nastale odpadne embalaže z različnimi cilji glede posameznih materialov, na primer 60 % plastike, 90 % papirja in kartona, 90 % stekla, itd.,« je na pomembnost področja opozoril Bogovič. Poudaril je, da učinkovita raba virov in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovega vpliva na okolje spodbujajo prehod na krožno gospodarstvo.

 

»Kot nekdanji minister za kmetijstvo in okolje podpiram ambiciozno usmeritev Odbora Evropskega parlamenta za okolje, javno zdravje in varnost hrane, saj sem prepričan, da je ta pot povsem dosegljiva v začrtanem obdobju. Bistveno je, da se postavijo cilji, ki pomenijo korak EU proti zelenemu in nizkoogljičnemu gospodarstvu, ki učinkovito uporablja vse vire,« poudarja Bogovič, ki se zaveda prednosti krožnega gospodarstva. Gre namreč za učinkovit gospodarski model, ki izboljšuje in hkrati zmanjšuje rabo virov, istočasno pa odpravlja težave v zvezi z dobavo surovin. S takim pristopom se zagotavlja večje varstvo okolja ter hkrati spodbuja ponovno industrializacijo, ki bo Evropi prinesla nova delovna mesta in nove poslovne priložnosti.

 

Bogovič opozarja, da morajo to biti nujni cilji na ravni celotne EU, njihova konkretizacija pa je potrebna na regionalni in lokalni ravni. »Vem, da so cilji, ki jih je predlagal odbor dosegljivi, saj smo jih že v času mojega županovanja v Krškem dosegli s sistematičnim delom. V Krškem smo skupaj s Komunalnim podjetjem Kostak Krško zagotovili kakovostno ločeno zbiranje, sortiranje, kompostiranje in poskrbeli za predelavo sortiranih odpadkov,« je na primer dobre prakse spomnil Bogovič.