Biogospodarstvo je v vzponu, če želimo ujeti ta vlak, se moramo učiti iz dobrih praks uspešnih držav!

Bruselj, Diessen – 5. september 2015 – Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) se je z veseljem odzval povabilu nizozemskega poslanskega kolega iz skupine EPP Lamberta Van Nistelrooij-a in včeraj skupaj z njim ter s poslanko iz Grčije Mario Spyraki (so)gostil strokovno konferenco na temo “Biobased Economy” oz. o gospodarstvu, ki temelji na uporabi bioloških virov in obnovljivih materialov (v nadaljevanju: biogospodarstvo). V mali nizozemski vasici Diessen so se tako zbrali strokovnjaki s tega področja, finančniki, podjetniki, politiki, novinarji in drugi zainteresirani za razvoj bio izdelkov..

“Gre za ogromen potencial, ki je še kako zanimiv za Slovenijo, žal pa se pri nas slabo zavedamo pomena te gospodarske veje, ki v svetu nezadržno raste, številne države pa vanj ogromno vlagajo” ugotavlja evropski poslanec Franc Bogovič in nadaljuje: “ne gre samo za zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv in zmanjšanje škodljivih izpustov CO2, industrija, ki temelji na naravnih materialih in obnovljivih virih, je eden največjih generatorjev novih delovnih mest v zadnjih letih. Hkrati pa se s tem aktivno spodbuja vlaganja v raziskave in razvoj, omogoča razvoj novih tehnologij in povečuje konkurenčnost nacionalnega gospodarstva.”

Biobased_Economy_konferenca_Nizozemska_4.5 (1)Čeprav je Evropska unija razmeroma pozno sprejela skupno strategijo za biogospodarstvo, šele leta 2012, pa je danes že na voljo precej finančnih sredstev za ta namen. Tako je za vlaganja v ta sektor možno pridobiti financiranje iz sredstev programa Obzorje 2020, Evropskega socialnega sklada (ESF), Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega strukturnega in investicijskega sklada.

 

Na strokovni konferenci v Diessenu so tako v treh krogih potekale tri delavnice, in sicer finančni, izvozni in oblikovalski vidik vlaganja v proizvodnjo bioizdelkov. Sodelujoči so predvsem poskušali izluščiti glavne ovire na poti vzponu biogospodarstva in iskali rešitve zanje. “Najbolj problematična je seveda nezadostna osveščenost kupcev, ki ne poznajo teh izdelkov in se ne zavedajo njihovih prednosti. Tu je še skromna in neusklajena zakonodaja na tem področju, neodločna politika, pomanjkanje dostopa do financiranja in za enkrat še cenovna nekonkurenčnost izdelkov,” pojasnjuje Bogovič.

 

“Slovenija bi morala izkoristiti predvsem svoj lesni potencial ter svoje priložnosti v kmetijstvu, kot na primer: oživitev pridelave sladkorne pese. Sam bom nadaljeval poslanstvo, ki sem si ga zadal ob začetku mandata, in bom še naprej poskušal čim več dobrih praks iz uspešnih držav predstaviti zainteresiranim slovenskim vlagateljem, tudi tako, da si bomo najuspešnejše primere ogledali v živo,” še zaključuje evropski poslanec Franc Bogovič. Ob tem izpostavlja uspešno majsko strokovno ekskurzijo slovenskih pridelovalcev sadja in zelenjave v Belgiji, kot tudi prihajajoči obisk Združenja pridelovalcev sladkorne pese konec tega meseca v Belgiji. Bogovič tako zagotavlja nadaljevanje podobnih aktivnosti na tem področju, spremljanje sodobnih trendov in upa, da bo ta vidik usmeritve v biogospodarstvo, s čimprejšnjim sprejetjem nacionalne strategije podprla tudi slovenska država.