Bogovič bo v Evropskem parlamentu glasoval ZA zagotovitev internetne nevtralnosti

Strasbourg, 26. oktober 2015 ? Ob aktualni obravnavi predloga sprememb zakonodaje s področja internetne nevtralnosti, se je Franc Bogovič (SLS/EPP) kot evropski poslanec že pred časom zavzel za internetno liberalizacijo, saj verjame, da ponudniki internetnih storitev ne bi smeli posegati v vsebino, dodatno zaračunavati za določene storitve ali pa prednostno obravnavati in posredno subvencionirati drugih. ?Takšno delovanje nasprotuje načelom prostega trga ter potencialno tudi svobodnemu dostopu do informacij. To sta dve načeli, na katerem stoji današnja evropska skupnost, ki naj bi težila k enotnemu in ne k razdrobljenemu telekomunikacijskemu trgu. Ustrezne in primerne rešitve na tem področju so v Sloveniji sicer že sprejete v okviru nacionalne zakonodaje, v Zakonu o elektronskih komunikacijah, pripravljenega in sprejetega decembra 2012 s strani Vlade RS, v kateri sem kot minister za kmetijstvo in okolje sodeloval tudi sam (203. člen),? pred jutrišnji glasovanjem v Evropskem parlamentu pravi Bogovič.

 

V samem predlogu, ki so ga evropski poslanci dobili v obravnavo in potrditev v Evropskem parlamentu, internetna nevtralnost niti ni omenjena, temveč je zgolj govora o “odprtem internetu”. S tem, ko lahko ponudniki internetnega dostopa selektivno nadzorujejo internetni promet do končnega uporabnika, lahko pri tem tudi postavljajo v ospredje komercialne storitve, ki jih sami tržijo oz. imajo možnost prednostne obravnave storitev tistih ponudnikov, s katerimi so poslovno povezani. Pred časom so imeli zelo negativne izkušnje s takšnimi praksami v ZDA, kjer so pozneje zaradi pritiska javnosti le zagotovili popolno internetno nevtralnost. ?Povsem neprimerno pa je dejstvo, da se je v istem dokumentu znašla tudi Uredba o gostovanju v javnih komunikacijskih omrežjih v Evropski uniji, s katero se končno uveljavlja zmanjšanje stroškov mobilnega gostovanja znotraj EU, kar seveda močno podpiram. Sam pa sem prepričan, da tovrstna ureditev področja mobilne telefonije ne sme biti izgovor in podlaga za hkratno sprejetje nedodelane in škodljive direktive s področja nadzora elektronskih komunikacijskih omrežij. Zato bom podprl amandmaje, ki zavračajo stališče Sveta oz. nedvoumno zagotavljajo internetno nevtralnost, čeprav bi to pomenilo, da bomo vrnili celoten dokument v nova pogajanja. V tem primeru bom pozval Evropski svet, da v najkrajšem možnem času pripravi predlog uredbe, s katero bo uredil odpravo dodatnih stroškov pri mobilnem gostovanju, za katerega v Evropskem parlamentu obstaja popolno soglasje,? pravi Bogovič.

* * *