Bogovič: CETA temelji na pravilih in standardih, ki so si podobne tako v EU kot v Kanadi

Ljubljana, 29. november 2016 – V organizaciji Umanotere je v petek, 25. 11. 2016, potekala javna razprava z evropskimi poslanci Francem Bogovičem (SLS/EPP), Tanjo Fajon in Igorjem Šoltesom o »Sporazumu CETA in prihodnosti evropske trgovinske politike«. Za razliko od svojih poslanskih kolegov je Bogovič zavzel jasno stališče podpore sporazumu CETA in svoj glas »za« utemeljeval s trditvijo, da Evropska unija in Kanada gojita podobne vrednote ter imata tudi družbene podsisteme podobno zgrajene, kot npr. zdravstvo.  Opozoril je, da je treba narediti ločnico med sporazumoma TTIP in CETA, pri čemer je sporazum CETA bil vsebinsko zaključen in izpogajan že v prejšnjem mandatu Evropskega parlamenta in da je besedilo sporazuma CETA že od tedaj javno.

 

»Če EU zdaj ne bi sprejela sporazuma s Kanado, je vprašanje, s kom bo potem sploh lahko še sklepala sporazume, če ne z državo, ki je EU najbolj podobna,« je na omizju izpostavil Bogovič ter poudaril, da trgovinski sporazumi pomagajo gospodarstvom, jih je pa treba regulirat. »Ko se je Slovenija osamosvojila, smo imeli v ospredju vprašanja, kako začeti trgovati z drugimi trgi, državami in to je pomembno tudi danes,« je še spomnil na velik pomen mednarodnega trgovinskega sodelovanja za Slovenijo.  

 

Izhodišče za pričetek razprave z evropskimi poslanci je bila predstavitev ekonomista Jože P. Damijan, in sicer njegove analize učinkov sporazuma CETA na slovensko gospodarstvo ter predstavitev oktobrskega dogajanja glede sporazuma v Evropskem parlamentu (EP). Glasovanje o CETI naj bi v EP potekalo februarja 2017. Sporazum bo po ratifikaciji v EP začel veljati začasno, dokler ga ne bodo ratificirali v nacionalnih parlamentih članic EU.

 

Glede strahov o mehanizmu »investicijske zaščite, je Bogovič povedal, da bo ta na mednarodni ravni prišel v poštev šele, ko bodo izčrpane vse pravosodne možnosti na nacionalni ravni držav EU.«

 

V razpravi je Bogovič poudaril, da ne vidi smisla v zavlačevanju sklenitve sporazuma,  ter opozoril na dejstvo, da se je v dolgih sedmih letih, kolikor so trajala pogajanja EU s Kanado, kitajsko gospodarstvo podvojilo.

 

CETA nam v nasprotju s sporazumom TTIP med EU in ZDA po Bogovičevem mnenju nikakor ne skuša vsiliti svojih vzorcev. V CETI je po njegovih besedah določeno, , da morata pri uvozu in izvozu obe strani spoštovati standarde, denimo sanitarne in fitosanitarne, ki veljajo na drugi strani.

 

Bogovič je tudi s svojo udeležbo na okrogli mizi v organizaciji Umanotere  podprl javno razpravo na temo sporazuma CETA in opozoril, da je bilo te razprave do sedaj bistveno premalo, ter bil kritičen do Evropske komisije, ker ni odpirala pravočasne razprave na to pomembno tematiko.