Bogovič: Digitalizacija v kmetijstvu – priložnost za mlade in višjo zaposlenost na podeželju

 

Strasbourg, 27. oktober 2016 – Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je danes v Evropskem parlamentu opozoril na pomen ustvarjanja boljše perspektive za mlade v Evropi, na pomanjkljivosti izobraževalnega sistema v Evropi – pomanjkanje dualnega izobraževalnega sistema ter na razvojne priložnosti za mlade v kmetijskem sektorju.

 

 

»Radi rečemo, da so mladi naša prihodnost, vendar je vse prevečkrat to zgolj na ravni neke floskule,« je v svoji razpravi o Strategiji EU za mlade 2013-2015 dejal Bogovič ter opozoril na pomanjkljivosti šolskega sistema v Evropi, predvsem na pomanjkanje dualnega izobraževalnega sistema, kar danes v Evropi mladim najbolj onemogoča dostop do delovnih mest. »Ustvarjanje delovnih mest in delo je tisto, kar si mladi danes najbolj želijo, in kar tudi mladi v Evropi danes najbolj pogrešajo. Zelo tudi zelo podpiram, da se mladi skupaj s šolskim sistemom in različnimi drugimi politikami danes usposabljajo za delovna mesta, ki imajo perspektivo v 21. stoletju, v digitalnem svetu,« je povedal Bogovič.

 

Pri obravnavi poročila na tematiko: »Kako je mogoče s skupno kmetijsko politiko povečati ustvarjanje delovnih mest na podeželju,« je Bogovič v svojem govoru poudaril, da so trendi povsod po Evropi podobni: število kmetij se zmanjšuje, mladi pa se vedno težje navdušijo za kmetijsko dejavnost. Spomnil je, da je ukrep kmetijske politike, ukrep za mlade kmete, eden tistih, ki je najbolj kakovosten in ki tudi daje najboljše rezultate. »Slovensko in evropsko podeželje prav potrebujeta mlade, novo znanje, nove pristope. Kajti bojim se, da se bo samo na star, tradicionalni način zelo težko upirati sodobnim trendom,« je dejal Bogovič in izrazil svoje trdno prepričanje, da je digitalizacija v kmetijstvu tista, ki jo moramo skupaj z mobilnostjo na podeželju spraviti v kontekst kmetijske in regionalne politike ter s tem izboljševati zaposlenost na podeželju.

 

VIDEO 1: Govor evropskega poslanca Franca Bogoviča (SLS/EPP) o Strategiji EU za mlade 2013-2015 (Evropski parlament, 27. 10 2016): 

 

VIDEO 2:- Govor evropskega poslanca Franca Bogoviča (SLS/EPP) o Skupni kmetijski politiki in povečavanju ustvarjanja delovnih mest na podeželju (Evropski parlamentm, 7. 10 2016):