Bogovič: EK mora v  državah, ki so v EU vstopile po l. 2004, spodbuditi koriščenje evropskih sredstev iz programa Obzorje 2020, namenjenih za inovacije in tehnološki razvoj 

Strasbourg, 6. julij 2016 – Poslanci Evropskega parlamenta so danes z veliko večino potrdili skupno Resolucijo o sinergijah za inovacije – evropski strukturni in investicijski skladi, program Obzorje 2020 ter drugi evropski inovacijski skladi in programi EU. Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je v razpravi ob tej točki poudaril, kako uspešno se je v nekaterih državah izkazalo iskanje sinergij med različnimi instrumenti evropskih razvojnih politik ter usmeritev h kombiniranemu koriščenju le-teh. Govorimo o orodjih, ki jih imamo na razpolago, zato – da na eni strani odpravljamo revščino, zaostalost v Evropi, na drugi strani pa prav tako želimo narediti razvojni preboj na tistih mestih, kjer ima Evropa velike priložnosti,? je povedal Bogovič na plenarnem zasedanju in ob tem še opozoril na razlike v črpanju EU sredstev, namenjenih za inovacije in tehnološki razvoj med posameznimi državami. Pametna specializacija je največja sprememba koncepta kohezijske politike v novi finančni perspektivi in zahteva sodelovanje znanstveno-raziskovalne sfere, gospodarstva in države. Njen ključni cilj je, da vsaka država ugotovi, na katerih področjih ima največje razvojne možnosti za ustvarjanje novi delovnih mest, je poudaril Bogovič.

 

Pametna specializacija se sedaj uveljavlja po podobnih principih, kot se je doslej izvajal program Obzorja 2020. Pregled dosedanje porabe sredstev programa Obzorje 2020 pa nam žal pove,  da so t. i. stare članice EU (tiste, ki so v EU vstopile do leta 2004) porabile kar 95 odstotkov sredstev tega programa. To je tudi ključni razlog za zamudo pri črpanju EU sredstev s področja pametne specializacije v državah – t. i. novih članicah, vključno s Slovenijo (tiste države, ki so v EU vstopile po leto 2004).

 

?Zato pozivam pristojnega komisarja in celotno Evropsko komisijo, da namenijo več pozornosti pomoči novim članicam pri aktivaciji porabe sredstev, namenjenih za inovacije in tehnološki razvoj, tudi v kombinaciji z ostalimi strukturnimi in kohezijskimi skladi. Očitno je, da imajo nekatere države s samimi procesi pri izrabi tega denarja velike težave, solidarnostni princip, ki ga gradimo v EU, pa v tem primeru ne deluje, pojasnjuje Bogovič, ki se boji, da bo to povzročilo večje razlike v razvitosti držav in posledično še večje nezadovoljstvo z EU v teh državah.

 

?Potreben je celovit strateški pristop države in aktiviranje vseh razpoložljivih finančnih resursov, ki jih ponuja Evropska unija v okviru posameznih projektov. Državam, ki imajo več kot očitno probleme pri oblikovanju strategije za tehnološki preboj, je treba pomagati in jih usmeriti v pravo smer, je še zaključil Bogovič.

 

VIDEO: Govor evropskega poslanca Franca Bogoviča (SLS/EPP) na temo sinergij med strukturnimi EU skladi in programom Obzorje 2020 (Evropski parlament, plenarno zasedanje; razprava: 5. 7., glasovanje: 6. 7. 2016):