Bogovič: Ekološkim kmetom se mora njihov visok vložek v bolj trajnostno pridelavo izplačati

Bruselj, 3. februar 2022 – Člani odbora Evropskega parlamenta za kmetijstvo in razvoj podeželja (AGRI), v katerem deluje tudi evropski poslanec in podpredsednik Slovenske ljudske stranke Franc Bogovič (SLS/EPP), so opravili razpravo o predlogu poročila o akcijskem načrtu EU za spodbujanje ekološke pridelave, ki naslavlja izzive in priložnosti sektorja ekološkega kmetijstva v EU do l. 2030.

V razpravi je sodeloval tudi Bogovič, ki je poudaril, da je za dvig ekološke pridelave na priporočenih 25 % vseh kmetijskih površin v EU treba ozaveščati potrošnike o pomenu ekološke pridelave, ekološkim kmetom pa se mora njihov visok vložek v bolj trajnostno pridelavo izplačati. Prav tako je po Bogovičevem mnenju treba uravnotežiti tako stran ponudbe kot povpraševanja, saj se lahko v nasprotnem primeru ponovi stanje iz marsikatere panoge v konvencionalni kmetijski pridelavi, ko kmetje, zaradi visokih stroškov pridelave in prenizkih odkupnih cen proizvodov, dejansko proizvajajo pod ceno, kar se v nekaterih EU državah že dogaja na področju ekološkega mleka in jajc. Bogovič je izpostavil tudi vlogo mladih pri krepitvi ekološke pridelave, saj so ti bistveno bolj dovzetni za sodobne metode trženja proizvodov (digitalna orodja, neposredna prodaja), kar krepi kratke verige preskrbe z lokalno pridelano hrano. Bogovič je še pohvalil delo avstrijske kolegice iz vrst politične skupine Evropske ljudske stranke Simone Schmiedtbauer, ki pripravlja omenjeno poročilo, saj lahko izkušnje iz Avstrije, ki je s 25,3 % deležem kmetijskih površin v ekološki pridelavi najboljša v EU, pripomorejo h krepitvi tega sektorja na ravni celotne EU.

Akcijski načrt EU za spodbujanje ekološke pridelave, ki ga je marca l. 2021 predstavila Evropska komisija, sicer predstavlja del Evropskega zelenega dogovora in postavlja okvir za spodbujanje pridelave in potrošnje ekoloških proizvodov. Eden izmed ciljev je tudi ta, da se do leta 2030 ekološko kmetovanje izvaja na 25 odstotkih kmetijskih zemljišč ter se znatno poveča raven ekološkega ribogojstva. Pri krepitvi tega sektorja bodo državam članicam EU na voljo vsa orodja, ki so na razpolago v novi reformi SKP. Države članice EU bodo morale svojo vizijo prihodnosti sektorja ekološke pridelave opredeliti tudi v nacionalnih akcijskih načrtih za ekološko kmetijstvo.

Evropski poslanci bodo o omenjenem poročilu, ki predstavlja stališče Evropskega parlamenta do Akcijskega načrta za razvoj ekološke pridelave, predvidoma glasovali na plenarnem zasedanju v mesecu maju 2022.

Celotno Bogovičevo razpravo si lahko ogledate na naslednji povezavi: