Bogovič: EU je pomembno prispevala k izboljšanju učinkovite rabe energije ? URE 

Strasbourg, 6. julij 2016 – Evropski parlament je danes sprejel Poročilo o predlogu uredbe o vzpostavitvi okvira za označevanje energetske učinkovitosti, v katerem so se zavzeli za ustreznejše in manj administrativno obremenjujoče ukrepe na tem področju. Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je v svoji razpravi o navedeni tematiki pozdravil nadaljevanje začrtane smeri na področju učinkovite rabe energije. ?Učinkovita raba energije najbolje odgovarja na ključne izzive, ki so pred nami. Na eni strani na klimatske spremembe, na drugi strani pa zmanjšuje energetsko odvisnost Evrope od tretjih držav. Prav vesel sem, da je v teh dvajsetih letih, ko se Evropa intenzivno ukvarja s tem vprašanjem, pravzaprav že zmanjkalo teh plusov pri A-ju (opp.: A +, A ++, A +++), ki označujejo stopnjo energetske učinkovitosti aparatov. To govori, da gremo v pravo smer, in na drugi strani kliče po spremembi, da bo takšno označevanje bolj točno oziroma bolj jasno za potrošnike,? je izpostavil Bogovič.

 

 

Poročilo namreč med drugim spreminja lestvico označevanja energetske učinkovitosti za gospodinjske aparate na bolj pregledno lestvico od A do G. Ta bo zamenjala trenutno veljavno lestvico, ki z velikim številom plusov že postaja nepregledna za potrošnika (A +, A ++, A +++). Do teh sprememb naj bi prišlo v roku petih let. ?Podpiram, da se te oznake spremenijo, da gredo v razredih od A do G in da imamo zopet možnosti za napredovanje na eni strani, ter učinkovito kontrolo nad izvajanem teh ukrepov. V preteklosti se je namreč že večkrat postavilo vprašanje, ali so podatki na oznakah teh izdelkov točni,? dodaja Bogovič.

 

Poročilo poziva še k preglednejšemu navajanju absolutne porabe v kWh v določenem časovnem obdobju, določa pa tudi obvezno navajanje razreda energetske učinkovitosti pri oglaševanju gospodinjskih aparatov, kar je pomembno predvsem za osveščenost potrošnikov.

 

Bogovič tudi meni, da je danes sprejeta odločitev zelo dobra osnova za začetek pogajanj med Evropskim parlamentom in državami članicami EU, tekom katerih se bo besedilo predloga uredbe o vzpostavitvi okvira za označevanje energetske učinkovitosti dokončno oblikovalo.

 

VIDEO – govor evropskega poslanca Franca Bogoviča (SLS/EPP) o Uredbi o vzpostavitvi okvira za označevanje energetske učinkovitosti na julijskem zasedanju Evropskega parlamenta (julij 2016):