Bogovič Evropski komisiji pisal v zvezi s problematiko uporabe pirotehničnih izdelkov

Strasbourg, 19. december 2019 – Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je danes na Evropsko komisijo naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi s problematiko uporabe pirotehničnih izdelkov v času božično novoletnih praznikov in sicer. Državljanke in državljane Slovenije tudi poziva k čim manjši uporabi pirotehničnih izdelkov med prazniki in k preprečevanju neželenih posledic uporabe pirotehnike.

 

Bogoviča v duhu nedavne predstavitve evropskega zelenega dogovora, s katerim Evropska komisija namerava v prizadevanja za ogljično nevtralnost do leta 2050 vključiti vse gospodarske sektorje in v luči poskusov nekaterih mest v različnih državah EU o prepovedi uporabe pirotehničnih sredstev, tako zanima, ali ima Evropska komisija v kratkoročnem načrtu pripravo predloga spremembe Direktive 2013/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z dostopnostjo pirotehničnih izdelkov na trgu v smeri omejitve ali prepovedi določenih pirotehničnih izdelkov, tako tistih, katerih glavni učinek je pok (petarde) kot tistih, ki imajo dokazljivo negativne posledice na okolje, predvsem kakovost zraka, ter na zdravje ljudi in živali. Nadalje Bogovič Evropsko komisijo sprašuje, ali ima v načrtu pripravo navodil ali smernic državam članicam za zmanjšanje uporabe pirotehničnih sredstev v EU ter koliko prebivalcev držav članic EU je bilo leta 2018 in 2019 poškodovanih ali so celo izgubili življenje zaradi uporabe pirotehničnih izdelkov.

 

Bogovič v svojem pismu Evropsko komisijo opozarja na bližajoči čas novoletnih praznovanj, ki jih po vseh državah članicah EU običajno obeležujemo tudi z ognjemeti in ostalimi pirotehničnimi sredstvi, ki so sicer velikokrat veličastni na pogled, a imajo obenem izjemno negativne posledice, predvsem na kakovost zraka in onesnaženost tal in vode, zdravje živali in ljudi, ki lahko zaradi posledic nepravilne ali neprevidne rabe pirotehničnih sredstev utrpijo hude poškodbe, pogostokrat s trajnimi posledicami – trajna ali delna izguba sluha ali vida, iznakaženost idr.

 

Ognjemeti po Bogovičevih opozorilih v ozračje sprostijo mešanico različnih kemikalij, od aluminija do barija, ki lahko škodujejo tako ljudem in živalim kot okolju. Te kemikalije se lahko raztopijo v vodi, onesnažijo lahko tudi pitno vodo. Poleg tega se med ognjemetom v zrak sprosti tudi veliko dima in trdnih delcev, ki vplivajo na kakovost zraka.

 

Po podatkih Agencije za varstvo okolja Zvezne republike Nemčije naj bi letna količina izpuščenih izpustov delcev PM10, ki izvirajo iz uporabe pirotehničnih sredstev, bila leta 2018 enaka 15,5 % deležu vseh izpustov delcev PM10 iz naslova cestnega prometa, kar lahko vpliva na bolezni dihal in povečanje srčno-žilnih bolezni.

 

​Spomnimo. Pravno ureditev uporabe in pretoka pirotehničnih sredstev v EU ureja Direktiva 2013/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z dostopnostjo pirotehničnih izdelkov na trgu, ki pirotehnične izdelke kategorizira v 5 kategorij (F1, F2, F3, T1, P1), in  v drugem odstavku 4. člena državam članicam EU sicer omogoča sprejetje ukrepov za prepoved ali omejeno posest, uporabo in/ali prodajo izdelkov kategorij F2 in F3, pirotehničnih izdelkov za odrska prizorišča in drugih pirotehničnih izdelkov širši javnosti, ki so upravičeni na podlagi javnega reda in miru, javnega zdravja, javne varnosti ali varstva okolja, ne dovoljuje pa prepovedi prodaje ali omejitve izdelkov iz kategorije F1.

 

Republika Slovenija je sicer v postopku harmonizacije omenjene direktive v nacionalno zakonodajo časovno in prostorsko omejila prodajo pirotehničnih izdelkov kategorije F1. Poleg tega je že pred tem prepovedala prodajo in uporabo petard, ki so med najpogostejšimi vzroki za hujše poškodbe posameznikov, a na slovenski trg pridejo iz ostalih držav članic EU, ki tovrstne prepovedi niso uzakonile.