Bogovič gostil politični delovni zajtrk na temo Malih modularnih reaktorjev

Za strateško neodvisnost EU bo nadaljnje vlaganje v jedrsko energijo ključno.

Bruselj, 20. september 2023 – Včeraj, 19. 9. 2023, je v prostorih Evropskega parlamenta potekal delovni politični zajtrk, ki ga je gostil evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP), na temo malih modularnih reaktorjev. Odmeven dogodek, ki se ga je udeležilo prek 80 predstavnikov  industrije, kot tudi predstavniki številnih držav članic EU, Evropske komisije, Evropskega parlamenta, nevladnih organizacij in novinarjev, je jasno pokazal, da je zanimanje za to tematiko izjemno veliko in da se očitno vsi vse bolj zavedamo, da je tehnološka nevtralnost nujna, da morajo imeti države članice EU možnost same določati svojo energetsko mešanico virov, da se industrija zaveda konkurenčnih prednosti, ki jih vlaganje v ta sektor lahko prinaša, ter da za energetsko samozadostnost EU zgolj povsem obnovljivi viri energije ne bodo dovolj. Za strateško neodvisnost Unije bo nadaljnje vlaganje v jedrsko energijo ključno.

Franc Bogovič je kot poročevalec Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (ITRE) v Evropskem parlamentu v obravnavo predlagal in tudi pripravil Poročilo o Malih modularnih reaktorjih (Small Modular Reactors – SMR). Prepričan je namreč, da lahko SMR bistveno prispevajo k energetski samozadostnosti v EU in zmanjšajo našo energetsko odvisnost od drugih delov sveta. EU si je postavila zahtevno ambicijo, da do leta 2050 doseže ničelne neto emisije in ta cilj zahteva energetski sistem z zelo nizkimi emisijami ogljika, ki bo temeljil tako na obnovljivi kot tudi na jedrski energiji, dveh hrbtenicah prihodnje mešanice energetskih virov. V EU ima trenutno 12 od 27 držav članic EU na svojem ozemlju jedrske elektrarne, med njimi tudi Slovenija. Poleg tega druge države, kot je npr. Poljska, prvič predlagajo razvoj jedrske energije na svojih ozemljih. Leta 2021 je jedrska energija predstavljala 13,1 % mešanice energetskih virov EU, 25 % vse proizvedene električne energije v EU in kar 50 % nizkoogljične električne energije. Številne države članice torej vidijo potencial v rešitvah, ki jih ponuja podaljšanje delovanja obstoječih velikih jedrskih elektrarn in gradnja novih, poleg razvoja malih modularnih reaktorjev (SMR).

Ker tematika vzbuja veliko zanimanja, je Bogovič včeraj v Evropskem parlamentu organiziral delovni zajtrk, ki se ga je udeležilo cca. 80 predstavnikov deležnikov na tem področju, in sicer: predstavniki Evropskega parlamenta in Evropske komisije, jedrske in raziskovalne industrije ter predstavniki držav članic EU, med drugimi so bili na dogodku prisotni tudi predstavniki slovenskega predstavništva v Bruslju.

Govorci na dogodku so bili Renaud Crassous, direktor oddelka za male modularne reaktorje pri EDF; Michael Crabb, podpredsednik oddelka za finance pri podjetju Last Energy iz ZDA; Yves Desbazeille, generalni direktor nucleareurope; Niina Nurkkala, višja specialistka na stalnem predstavništvu Finske pri EU; ter Jan Panek, namestnik generalnega direktorja za jedrsko energijo, varnost in ITER pri Evropski komisiji.

V zelo živahni razpravi so se razpravljalci osredotočali na nujo po povezovanju evropskih držav pri razvoju tehnologij SMR, vzpostavitvi močnih mednarodnih dobavnih verig in izrazili veliko potrebo po izobraževanju delovne sile na področju jedrskih tehnologij ter potrebo po javno-zasebnem partnerstvu na področju raziskav. Izpostavljena je bila tudi nuja po sodelovanju podjetij, ki razvijajo tehnologije SMR, z regulatornimi organi, ki so zadolženi za jedrsko varnost, tako da bodo za posamezen tip SMR veljala ista pravila licenciranja, kar bo omogočalo serijsko proizvodnjo in hitrejše postopke umeščanja v prostor. Prav tako je bila izražena velika potreba po vzpostavitvi javno-zasebnega partnerstva na področju raziskav in inovacij. Zelo pomembna bo tudi finančna podpora EU za razvoj tehnologij, podobno kot so le-te podprte v ZDA in na Kitajskem.

Poslanec Bogovič je glede tega poudaril: ”Nujno je vzpostaviti javni dialog glede malih modularnih reaktorjev in odgovoriti na vsa vprašanja ter dvome javnosti, posebej v lokalnih skupnostih, kjer se bo morebitne projekte izvajalo. Proaktivnost na tem področju bo ključnega pomena, da se mali modularni reaktorji vzpostavijo kot uporaben in predvsem varen vir energije.”

Bogovič ravno na temo Malih modularnih reaktorjev v začetku naslednjega leta načrtuje tudi konferenco v Sloveniji, vse z namenom, da se poveča ozaveščenost glede malih modularnih reaktorjev, njihove uporabnosti in varnosti ter pomembnosti za zagotavljanje energetske varnosti.