Bogovič gostil predstavnike Evropske akademije znanosti in umetnosti – Alma Mater Europea in akademike s Tehniške fakultete Deggendorf

Bruselj, 23. februar 2016 – Med današnjim delovnim dnem v Evropskem parlamentu v Bruslju je evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) na pobudo predsednika Evropske akademije znanosti in umetnosti – Alma Mater Europea prof. dr. Felixa Ungerja organiziral delovno kosilo na temo teritorialnega povezovanja na področju visokošolskega izobraževanja in raziskav. Rdeča nit pogovora je bila iniciativa “Evropski kampus Rottal – Inn, namen katere je izboljšati povezovanje med univerzami v več evropskih državah, od Španije, Francije, Nemčije, Švice, Avstrije pa vse do Italije, Slovenije, Češke, Poljske, Slovaške in Srbije. Cilj tovrstnega povezovanja je povečati internacionalizacijo, izboljšati mednarodno izmenjavo študentov, znanja in inovacij, razvoj skupnih raziskovalnih institucij in vzpostavitev skupnih študijskih programov.

 

S strani Evropskega parlamenta so se dogodka poleg Bogoviča udeležili še podpredsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani, predsednik poslanske skupine Evropske ljudske stranke (EPP) Manfred Weber in avstrijski poslanec Paul Rübig. Sodelovali so še predstavniki Tehniške fakultete Deggendorf prof. dr. Horst Kunhardt, Georg Riedl in Stephanie Sigl, vodja organizacije čezmejnega sodelovanja v agenciji EUREGIO Kaspar Sammer, prof. dr. Ennio Cortellini iz Italije in že omenjeni prof. dr. Felix Unger. Stališče Evropske komisije (EK) sta zastopala predstavnik Direktorata za regionalni razvoj Marco Onida in dr. Miroslav Vesković z Skupnega evropskega raziskovalnega centra (JRC) pri EK.

 

Prof. Unger in prof. Kunhardt sta udeležencem srečanja predstavila svoje dosedanje delo na področju mednarodnega sodelovanja na področju izobraževanja in navedla univerze, ki so že izrazile željo po vključitvi v iniciativo “Evropski kampus Rottal – Inn”. Te so Alma Mater Europaea, ki izvaja svoje programe v Avstriji, Sloveniji, Italiji in Srbiji, Univerza za uporabne znanosti Zgornja Avstrija, Univerza Gliwice (Poljska), Univerza Plzen (Češka) in univerza San Jorge iz Zaragoze (Španija). Med prednostmi sodelovanja sta izpostavila finančno neodvisnost tovrstnega kampusa (samostojno pridobivanje finančnih sredstev), samostojno pripravo projektov, povečan ugled vključenih univerz in neomejeno možnost vključevanja ostalih univerz, ki bi se želele pridružiti. Opozorila sta tudi na številne ovire, ki jih postavljajo posamezne države članice pri postopkih akreditacij in priznavanju veljavnosti diplom, kar bi uveljavitev navedene iniciative bistveno poenostavila.

 

Bogovič je izrazil zadovoljstvo nad predstavljeno iniciativo, s katero se je seznanil že pred časom med obiskom na izpostavi univerze Alma Mater Europaea v Mariboru, kjer ga je gostil dekan prof. dr. Ludvik Toplak. Po Bogovičevem mnenju je možnost okrepljenega mednarodnega sodelovanja in izmenjave dobrih praks, tako na področju izobraževanja in raziskav, kot tudi na ostalih področjih, ena ključnih prednosti Evropske unije.

 

Predsednik poslanske skupine EPP v Evropskem parlamentu Manfred Weber se je Bogoviču zahvalil za organizacijo srečanja in dejal, da ima predlagana iniciativa polno podporo EPP, saj se skupina zavzema za večje sodelovanje na vseh področjih. Dodal je še, da so praktične iniciative na področju izobraževanja zelo dobrodošle in da jih je sedaj treba vključiti v ustrezne programe, ki jih sofinancira EU. Temu mnenju se je pridružil tudi podpredsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani.

 

Marco Onida in dr. Miroslav Vesković sta dejala, da bi bil s praktičnega vidika predlagani način sodelovanja najprimerneje vključiti v enega izmed operativnih programov, ki bodo izhajali iz makroregionalnih strategij, v navedenem primeru Podonavske makroregije. Kljub temu, da gre za EU strategijo, makroregija vključuje tudi države izven EU, ki so naklonjene krepitvi povezovanja in sodelovanja. Evropska komisija močno podpira povezovanje na vseh ravneh, nacionalni in regionalni organi pa so tiste, ki določijo programe oz. projekte in tudi njihove nosilce, od tu naprej pa so možnosti neomejene.

 

Ob koncu srečanja so sodelujoči na pobudo Bogoviča sklenili, da bodo pričeli z organizacijo mednarodne konference na to temo v mesecu septembru 2016, v okviru katere bi se srečali vsi relevantni deležniki: od univerz, študentov, predstavnikov držav članic -do evropskih institucij.