Bogovič: Hrane, proizvedene iz kloniranih živali, na evropskih krožnikih ne bo!

 

Danes sprejeto stališče Evropskega parlamenta o nasprotovanju kloniranju živali je jasen in enoten signal Evrope za pogajalce pri TTIP: Želimo si Evropo brez kloniranja!

 

Strasbourg, 8. september 2015 ? Na začetku drugega dneva plenarnega septembrskega zasedanja Evropskega parlamenta so evropski poslanci obravnavali Poročilo o predlogu direktive o kloniranju živali, rejenih in reproduciranih za kmetijske namene. Predlog poročila in pripadajoči amandmaji prepovedujejo kloniranje živali za kmetijske namene, kot tudi uvoz proizvodov iz živalskih klonov ter njihovih potomcev. Krepi se tudi sledljivost nad tovrstnimi proizvodi, s čemer se še dodatno preprečuje možnost dajanja le-teh v prehrambno verigo. Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP), ki je že v preteklih mesecih večkrat opozoril na sporno prakso kloniranja živali za namen proizvodnje hrane, ki se je v Evropi sicer že sedaj niso posluževali, poudarja, da Evropski parlament s sprejetjem poročila o kloniranju daje jasen signal, da mora biti kloniranje živali za kmetijske namene, uvoz proizvodov iz teh živali ter njihovih potomcev izrecno prepovedano. Kloniranje živali za kmetijske namene je namreč izjemno sporno tako iz moralno – etičnih razlogov, kot tudi iz vidika zdravja živali ter zagotavljanja varnosti proizvodov, ki potencialno izhajajo iz tega postopka.

 

VIDEO – govor evropskega poslanca Franca Bogoviča na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta na temo kloniranja živali za kmetijske namene:

 

Na moralno-etični vidik tovrstnega postopka ter nasprotovanje uživanju hrane iz živalskih klonov namreč opozarjajo tudi raziskave med evropskimi potrošniki. ?Vprašanje je, v kakšni Evropi želimo živeti. Ali smemo to početi naprej na živalih? Ali je na vrsti za uspešno metodo na živalih potem kloniranje na ljudeh?  To je zelo veliko vprašanje! Če si kdo želi uspešno kloniranje na živalih, ne vem, kdo si želi uspešnega kloniranja na ljudeh in to kot neke javne metode?,? je ključno moralno?etično dilemo v svojem govoru na plenarnem zasedanju izpostavil Bogovič. In dodal: ?To, kar bomo danes sprejeli, je tudi zelo jasen signal pogajalcem pri sprejemanju čezatlantskega investicijskega sporazuma TTIP. In, če smo pri gensko spremenjenih organizmih dali odgovornost državam, da se države same lahko opredelijo, je prav, da pri kloniranju damo enotni signal iz Evrope,? še dodaja Bogovič.

 

Evropski potrošnik po Bogovičevem prepričanju tudi zelo dobro ve, kakšno hrano želi imeti na krožniku; želi poznati njeno poreklo in kakovost. To mu tudi omogoča sistem sledljivosti porekla hrane, uveljavljen na ravni EU. Nikakor pa si ne želi hrane, ki bi bila proizvedena iz kloniranih živali ali njihovih potomcev, kar predlagano poročilo v celoti upošteva.

 

“Današnja razprava v Evropskem parlamentu je potrdila evropsko stališče, ki je odklonilno do kloniranja živali za kmetijske namene. In to stališče sledi tistemu, ki ga je Evropski parlament sprejel z nedavno spremembo Direktive o omejitvi ali prepovedi gojenja Gensko spremenjenih organizmov (GSO). Zato morajo pogajalci EU pri pogajanjih v zvezi s čezatlantskim trgovinskim sporazumom med EU in ZDA ? sporazumom TTIP to stališče tudi aktivno in vsebinsko v celoti upoštevati,” še poziva pogajalce EU pri TTIP evropski poslanec Franc Bogovič.

 

Bogovič tudi upa, da bodo zgledu Evropskega parlamenta sledile tudi države članice EU v okviru Sveta EU, ki poleg navedenega predloga obravnava še ločen predlog direktive, ki prepoveduje dajanje proizvodov iz kloniranih živali na trg.