Bogovič in Peterle na sestanku s komisarjem Hoganom o Teranu

 

Bruselj, 8. februar 2017 – Evropska poslanca Evropske ljudske stranke (EPP) Franc Bogovič in Lojze Peterle sta se na temo zaščite Terana včeraj popoldne sestala z evropskim komisarjem za kmetijstvo in razvoj podeželja Philom Hoganom.

 

Evropska poslanca Bogovič in Peterle sta komisarju Hoganu predstavila argumente slovenske vinogradniško-vinarske stroke in strokovnjakov za intelektualno lastnino, ki govorijo v prid izključne zaščite Terana kot vina z zaščiteno označbo porekla. Kot je dejal Bogovič, so slovenski pridelovalci Terana verjeli, da je zaščita dokončna, zato jih je odobritev izjeme Hrvaški šokirala. Bogovič je kot zelo problematičnega izpostavil tudi namen delegiranega akta Evropske komisije, ki priznava teran kot vinsko sorto. Tako lahko postane ime Teran generična oznaka za »sorto teran«. V kolikor bi prišlo do velikega povečanja vinogradniških površin s »sorto teran«, bi se povsem razvrednotila zaščita »pravega kraškega Terana«. Poslanca sta izpostavila tudi očitek o netransparentnosti postopka in omejenemu vpogledu v hrvaško dokumentacijo s strani vinarjev in pristojnega ministrstva Vlade Republike Slovenije. Poslanec Peterle se je zavzel za pojasnila, ki bi vodila k eni verziji dosedanjega postopka in odpravila sume v pristranskost delovanja Komisije.

 

Komisar Hogan ter njegovi sodelavci so argumentom obeh slovenskih evropskih poslancev prisluhnili in izrazili pripravljenost za nadaljnji dialog tudi s Slovenijo. Komisar je predstavil kronologijo dogajanja, pojasnil pravno podlago za delegirani akt, glede omenjene dokumentacije pa je pojasnil, da so določene podatke zakrili z namenom zaščite navedenih osebnih podatkov istrskih vinarjev ter informacij, ki so komercialne narave.

 

Bogovič je ob podpori poslanca Peterleta komisarju Hoganu prenesel tudi željo predstavnikov slovenske Civilne iniciative za zaščito Terana po srečanju z njim z namenom predstavitve problematike njemu neposredno. V zvezi s tem je komisar Hogan potrdil, da  med predstavniki civilne iniciative in člani njegovega kabineta že poteka usklajevanje o terminu srečanja, na katerem bo sodelovala članica njegovega kabineta, saj se mora komisar, zaradi postopkovnih pravil, iz takšnih pogovorov izločiti. Na pogovorih naj bi sodelovala tudi slovenska komisarka Violeta Bulc, ki sicer ni neposredno vključena v postopek odločanja Evropske komisije o tej zadevi.

 

Evropska poslanca Bogovič in Peterle sta na koncu izrazila obžalovanje, da je vprašanje zaščite Terana iz strokovne teme postalo politično vprašanje o odnosih Slovenije s Hrvaško oz. Evropsko komisijo. Izrazila sta še upanje, da je z ustrezno pripravljenostjo vseh vpletenih na pogovore, problem mogoče rešiti brez uporabe skrajnega pravnega sredstva – tožbe Republike Slovenije.