Bogovič in Zidanšek med dijaki in študenti v ŠC Šentjur

Bogovič: »Ponosen sem na kmetijske šolske centre, kjer poklicno in strokovno šolate mlade, za strateške poklice pridelovanja ter predelovanja hrane.«

 

Šentjur, 13. januar 2017 –  Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) se je skupaj z direktorjem podjetja Simbio mag. Markom Zidanškom odzval vabilu direktorja Šolskega centra Šentjur mag. Branka Šketa in obiskal dijake ter študente v njihovem šolskem centru. Na šolski uri z več kot 60 prisotnimi dijaki in študenti je Bogovič predstavil svoje delo v Evropskem parlamentu, svoja prizadevanja, da kot član Odbora EP za kmetijstvo in razvoj podeželja (AGRI) ter Odbora EP za regionalni razvoj (REGI) naredi največ za trajnostni razvoj kmetijstva v Sloveniji in za sodobne pogoje življenja prebivalstva na podeželju. Mag. Zidanšek je dijakom in študentom predstavil vizijo, cilje, področja dela in zaposlitveno strategijo podjetja Simbio, ki je prisotno na področju ekološke ozaveščenosti občanov tudi v domovih dijakov in študentov, ki obiskujejo ŠC Šentjur. Po Zidanškovih besedah v ŠC Šentjur prav s šolskim programom »naravovarstvenik« prispevajo dodano vrednost za delo na področju varstva naravnih vrednot. »Vaša generacija mladih ima veliko višje okoljevarstvene kriterije in veliko več zavedanja o pomenu pravilnega ravnanja z viri ter o možnostih njihove ponovne uporabe, kot generacije pred vami. Generacije vaših staršev smo na to še kako ponosne!« je mlade nagovoril mag. Zidanšek.

»Lepo je priti med mlade, ki strokovno in praktično dopolnjujejo znanje, ki so ga dobili ob delu na domačih kmetijah in pridobivajo poklicno izobrazbo za prevzem in dobro gospodarjenje na domačih kmetijah,« je ob obisku ŠC Šentjur poudaril Bogovič in s ponosom predstavil svojo starševsko izkušnjo prenašanja znanja ob delu s sinom na kmetiji, za katero verjame, da jo pozna in tudi deli večina mladostnikov, ki obiskujejo ŠC Šentjur.

 

 

Direktor ŠC Šentjur (ŠCŠ) mag. Branko Šket, ravnatelj Srednje poklicne in strokovne šole Šentjur mag. Janez Vodopivc in strokovni delavci ŠCŠ: za mednarodno sodelovanje prof. Staška Buser, za programe s področja kmetijstva in naravovarstva prof. Jurij Gunzek in koordinatorica za Erasmus projekte terprofesorica angleščine Jerneja Planinšek Žlof,  so ponosni na svoje dijake in študente. Gostom so predstavljali javni zavod ŠCŠ z dvema organizacijskima enotama: Srednjo poklicno in strokovno šolo ter Visoko strokovno šolo. Ponašajo se z 70-članskim kolektivom, ki ne samo učijo, ampak tudi udejanjajo prehransko verigo s praktičnim delom z učenci na okoli 30 hektarskem posestvu ŠCŠ, in učenci, ki v praktičnem delu učnega procesa uporabijo del pridelane hrane za pripravo obrokov šolske malice. Evropskemu poslancu Francu Bogoviču so predstavili prizadevanja za pridobitev učnega programa Veterinarski tehnik. ŠCŠ namreč že več kot 100 let izobražuje mlade za poklice kmetijstva, gospodinjstva in živilstva, ob ustanovitvi leta 1909 je bila to tudi prva kmetijska šola s slovenskim učnim jezikom v habsburški monarhiji. Na šoli so ponosni na program naravovarstvenik, ki ga izvajajo na Višji strokovni šoli že deseto leto.

 

Bogovič je sogovornikom potrdil, da je dobro slišal njihova prizadevanja za izvajanja programa Veterinarski tehnik. Seznanil jih je, da si tudi sam prizadeva za uvedbo dualnega izobraževalnega sistema in prenos dobrih praks projekta »Zavezništvo za mlade« v Slovenijo. Prizadevanja ŠCŠ je z razumevanjem podprl z besedami: »Pomembno je, da mladostnikom pri tako prelomni odločitvi, kot je izbira poklica, omogočamo šolanje v lokalnem okolju, še posebej v primerih, ko je zanimanja za izbrani poklic veliko in ko tudi lokalno gospodarstvo išče takšen profil usposobljenega delavca.«

Na dobro prakso izobraževanja naravovarstvenika je opozoril tudi mag. Zidanšek in svoje mišljenje podkrepil z dobrimi praksami, s katerih se soočajo pri njih v podjetju Simbio:  »Vesel sem, da v ŠCŠ izobražujejo profil delavcem, ki s svojim strokovnim in praktičnim znanjem lahko iščejo zaposlitev v domačem okolju.«

Na obisku ŠCŠ se je evropskemu poslancu Bogoviču priključila tudi domačinka in občinska svetnica Mihaela Rožej, ki že nekaj let uspešno vodi prizadevanja za vključevanje lokalno pridelane hrane v vrtce in druge podobne ustanove.

Svoje znanje in dobrote so ob pripravi in strežbi kosila pokazale dijakinje učnega programa ŠCŠ pod vodstvom mentorice Bernarde Vodopivc.

V ŠCŠ se ponašajo z zbornikom, ki so ga izdali ob njihovi 100-letnici in ga srčno podarijo svojim obiskovalcem. Poslancu in drugim gostom so predstavili svojo odlično mednarodno izmenjavo študentov ter mednarodne aktivnosti, kot tud željo, da spoznajo tudi poslančevo delo v Bruslju oz. Strasbourgu.

 

Anekdoto, ki jo je Bogovič položil na srce mladim v učilnici, kako pomembno je pridelati domačo hrano, sodelovati v okolju, da dosežeš celostno ponudbo za goste, znati to predstaviti svojim gostom na način, da jim vzbudiš lepe spomine na okuse in vonje iz svoje mladosti, bodo po besedah prof. Planinšek Žlof predajali kot spodbudo pri pridobivanju poklicne poti dijakov in študentov ŠC Šentjur.

 

Foto-galerija: arhjiv evropskega poslanca Franca Bogoviča: Bogovič in Zidanšek med dijaki in študenti v ŠC Šentjur, 13. januar 2017.