Bogovič: Izjemen odziv kolegov poslancev na iniciativo Pametne vasi je odlična popotnica za delo v novem mandatu

Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je v torek, 16. julija 2019, ob robu plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta, v sodelovanju z organizacijami FREE Initiative, Euromontana, Southern Sparsely Populated Areas (SSPA), European Mountaineer Associations (EUMA)  in Rurality – Environnement – Development (R.E.D.) organiziral delovno kosilo pred uradno ustanovitvijo parlamentarne medskupine za Pametne vasi in podeželske skupnosti (SMART Villages for Rural Communities), s čimer je tudi uradno zagnal delo na iniciativi za Pametne vasi v novem mandatu.

 

Več kot 30 udeležencev dogodka, tako iz vrst poslancev Evropskega parlamenta, poslovne sfere in nevladnih organizacij, je prisluhnilo Bogovičevi predstavitvi dosežkov Evropskega parlamenta na področju Pametnih vasi, kot je npr. zagotovitev 2,4 milijarde EUR sredstev v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj za ta namen, ter ključnim izzivom, s katerimi se sooča evropsko podeželje – staranje prebivalstva, slab dostop do osnovnih storitev, izseljevanje v urbana središča, slab dostop do širokopasovnih povezav, itd. Bogovič in člani omenjenih organizacij so tudi predstavili aktivnosti medskupine za podeželska in odmaknjena območja (RUMRA) iz prejšnjega mandata, ki je pravzaprav predhodnica danes predstavljene medskupine. Bogovič je prav tako izrekel dobrodošlico novoizvoljenim kolegom poslancem, ki jim ni vseeno za prihodnost podeželja v EU. Podporo ustanovitvi medskupine je jasno izrazilo že okrog 20 poslancev iz najmanj štirih različnih političnih skupin, kar je glede na začetek mandata izjemno spodbudno.

 

 

 

Tekom dogodka je potekala tudi predstavitev dveh knjig, in sicer Györgyja Mudrija, ki je v sodelovanju z ostalimi avtorji napisal izjemno knjigo o konceptu pametnih vasi v EU in potencialih za implementacijo, v kateri soavtor uvodnika je tudi Bogovič, ter bivšega evropskega poslanca Lamberta van Nistelrooija, ki v svoji že 35. knjigi opisuje modele upravljanja inovacij na različnih ravneh upravljanja, od občinskega do evropskega, velik poudarek pa daje tudi pomenu oblikovanja politik za Pametne vasi.

 

 

Pogajanja glede ustanavljanja parlamentarnih medskupin so predvidena v septembru in oktobru, končno odločitev o sestavi medskupin pa bo sprejela Konferenca predsednikov predvidoma decembra 2019.