Bogovič izpostavil pomen družinskih podjetij, aktivnega staranja ter solidarnosti med generacijami

Strasbourg, 9. september 2015 ? Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je tretji dan septembrskega zasedanja Evropskega parlamenta v svoji obrazložitvi glasu ob Poročilu o Družinskih podjetjih v Evropi izpostavil pomen družinskih podjetij, tako z vidika sodelovanja različnih generacij skozi podjetniško aktivnost kot tudi z vidika delovnih mest in medsebojne odgovornosti generacij.

Ob Poročilu o oceni evropskega leta aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami 2012 pa je poudaril, da aktivno staranje omogoča izkoriščanje velikega potenciala, ki ga v družbi predstavljajo starejši, ki jih bogatijo izjemne izkušnje in modrost. ?Prepričan sem, da je treba demografske spremembe, s katerimi se sooča Evropa, videti kot priložnost, kako izboljšati kakovost življenja v procesu staranja in narediti družbo bolj prijazno, in ne kot breme za evropsko družbo,? je dejal Bogovič.

 

Družinska podjetja

 

Več kot 60 odstotkov vseh podjetij v Evropski uniji je družinskih podjetij, ki predstavljajo približno od 40 do 50 odstotkov delovnih mest v zasebnem sektorju, v Sloveniji pa je delež tovrstnih podjetij celo višji od 60 odstotkov. ?Družinska podjetja razmišljajo dolgoročneje kot podjetja, ki jih ne vodijo lastniki, saj želijo zagotoviti ekonomsko uspešno delovanje podjetja tudi naslednjim generacijam,? je poudaril Bogovič. Ta miselnost v družinskih podjetjih po njegovem prepričanju zagotavlja stabilnost, odgovornost, razvoj in, kar je najpomembneje, tudi ohranjanje delovnih mest ter odpiranje novih.

?A žal je, poleg gospodarske situacije na trgu, ravno prenos lastništva na naslednjo generacijo velikokrat razlog, da družinsko podjetje ugasne, kar povzroča popolnoma nepotrebne izgube delovnih mest. Zato je od ukrepov za spodbujanje družinskih podjetij tako na ravni EU kot na ravni držav članic zelo odvisno, ali bodo ta podjetja še naprej gonilo evropskega gospodarstva in ne bo prihajalo do zapiranja delovnih mest zaradi toge zakonodaje. Prožni delovno-pravna zakonodaja in zakonodaja s področja dedovanja ter spodbude za izboljšanje poslovnega okolja so nujne!? je svojo podporo ob sprejemanju omenjenega poročila v Evropskem parlament utemeljil Bogovič.

?Tudi sam sem solastnik družinskega podjetja, ukvarjamo se s proizvodnjo jabolk, zato se še toliko bolj zavedam pomena tovrstnega podjetništva in odgovornosti, ki jo čutijo lastnik in preostali družinski člani do zaposlenih ter do prihodnjih generacij, je še dejal Bogovič.

 

Ocena evropskega leta aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami 2012

Leto 2012 je bilo določeno za Evropsko leto aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami ter je pomenilo odlično priložnost za izmenjavo dobrih praks znotraj EU. Med glavnimi cilji tega evropskega leta je povečanje splošne ozaveščenosti o pomenu aktivnega staranja in njegovih razsežnostih.

?Priznanje prispevka starejših in okrepitev pozitivne vloge, ki jo imajo starejši ljudje v družbi, ter prizadevanje za izboljšanje medgeneracijskega dialoga je ključno za doseganje tega cilja. Medgeneracijsko solidarnost je mogoče doseči le z medsebojnim spoštovanjem in sodelovanjem med posameznimi družbenimi skupinami,? je povedal Bogovič in opozoril tudi na samo solidarnost med starejšimi! Kot odličen primer je omenil slovenski projekt “Stari za stare”, ki temelji na pomoči med starejšimi ob odpori lokalnih skupnosti, kakor tudi nevladnega sektorja.

Bogovič je zato z veseljem podprl rešitve na evropski ravni, ki bodo starejšim članom družbe omogočale kakovostno preživljanje starosti ter boljšo vključenost v družbo.