Bogovič komisarju Hoganu izpostavil problematiko tudi slovenskih pridelovalcev pri vstopu v ukrep kmetijskih okoljsko-podnebnih plačil (KOPOP)

Bruselj, 24. marec 2015 – Današnja izmenjava mnenj med člani Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja Evropskega parlamenta (AGRI) in evropskim komisarjem za kmetijstvo in razvoj podeželja Philom Hoganom  je bila namenjena pridobivanju predlogov in iskanju rešitev za poenostavitev Skupne kmetijske politike (SKP), katere glavni cilj je zmanjšanje administrativnih bremen za kmete ter jasnejše usmeritve za podporne službe v državah članicah. Evropski poslanec Franc Bogovič (EPP/SLS) je v razpravi izpostavil problematiko, s katero se soočajo slovenski pridelovalci pri vstopu v ukrep kmetijskih okoljsko podnebnih plačil (KOPOP).

Bogovič je evropskega komisarja za kmetijstvo in razvoj podeželja Hogana najprej opozoril, da je v deželi, kot je Slovenija, ki ima samo 880 m2 njivskih površin na prebivalca, zelo težko razumeti, da je treba puščati njivske površine neobdelane, ko pa se na drugi strani bije bitka za samooskrbo na področju žit, prašičereje in zelenjadarstva, kjer so ravno njivske površine najbolj pomembne. Zato  bi po Bogovičevem mnenju za takšne primere držav morali na tem področju obstajati fleksibilnejši ukrepi.

V zvezi s KOPOP je Bogovič komisarju Hoganu tudi povedal, da imamo v Sloveniji v tem trenutku primer pri sadjarjih, ki so čez celo desetletje naredili velik okoljski napredek, certificirali proizvodnjo v okviru integrirane predelave, sedaj pa imajo praktično onemogočen vstop oz. zaprta vrata pri vstopu v kmetijsko-okoljske ukrepe.  ?Na tej točki bi želel dejansko vprašati Komisijo ?, kdo je v tej stvari bolj papeški od papeža – ali je to Evropska komisija ali država članica?,? je dejal Bogovič ob hkratni napovedi tudi pisnega poslanskega vprašanja.

VIDEO: Ustno poslansko vprašanje evropskega poslanca Franca Bogoviča (SLS/EPP) evropskemu komisarju za kmetijstvo in razvoj podeželja Philu Hoganu: