Bogovič: Krožno gospodarstvo mora postati nov model, ne zgolj kup papirjev in ciljev

Bruselj, 2. december 2015 – Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je na mini plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta razpravljal ob točki dnevnega reda, ki se je nanašala na krožno gospodarstvo. Dejal je:

“Krožno gospodarstvo je prava odločitev in podpiram to, da je Komisija prinesla predlog v obljubljenem roku. Postati mora nov model, ne zgolj kup papirjev, kup ciljev. Kot je bilo to danes že rečeno, postati mora način življenja. In pri izvajanju tega krožnega gospodarstva se moramo zelo osredotočiti na človeka, kajti posameznik se odloči, koliko bo dal na krožnik, ali bo hrana zavržena ali ne. Posameznik odloča o tem, kaj bo naredil z odpadki. Zato je zelo potrebno, da se osredotočamo predvsem na mlade ljudi, ki so lahko tudi veliki promotorji tega načina gospodarstva, hkrati pa tudi tisti, ki bodo to vedenje prenesli v evropske domove. Veselim se tega, da bomo lahko o postopkih okoli ciljev še spregovorili, v kolikor se nam zdijo premalo ambiciozni, popravili. Predvsem pa moramo to krožno gospodarstvo v prihodnje živeti.”

 

Podrobnejše informacije o krožnem gospodarstvu najdete na:

 

 

Uporabi me spet: krožno gospodarstvo v EU: http://www.europarl.europa.eu/news/sl/news-room/content/20151201STO05603/html/Uporabi-me-spet-kro%C5%BEno-gospodarstvo-v-EU

 

Krožno gospodarstvo – za kaj gre?: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5049_sl.htm

 

Poročilo  Evropskega parlamenta (v angleščini): http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/564365/EPRS_ATA(2015)564365_EN.pdf