Bogovič: Mlade kmete potrebujemo, če želimo imeti dovolj zdrave hrane in sodobno kmetijstvo

Strasbourg, 29. maj 2018 – Evropski poslanci so na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta potrdili poročilo o ukrepih nove Skupne kmetijske politike EU (SKP) za mlade kmete, ki vsebuje številna priporočila za izboljšanje obstoječe podporne sheme za mlade kmete in poziva k novim načinom za učinkovitejšo menjavo generacij v čedalje bolj starajočem se evropskem kmetijstvu. Pri pripravi poročila je aktivno sodeloval tudi evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP), ki je v svojih predlogih poudaril predvsem vlogo novih tehnologij in digitalizacije v kmetijstvu, kar uveljavlja tudi EWU akcija za pametne vasi, mlade kmete pa vidi kot ključne nosilce modernizacije.

 

***

 

 

VIDEO: Bogovič o ukrepih nove Skupne EU kmetijske politike – SKP za mlade kmete:

 

***

 

“Z danes sprejetim poročilom Evropski parlament daje jasen poziv, da je ustvarjanje boljših pogojev za mlade kmete, ki so osrednji element prihodnosti evropskega kmetijstva in proizvodnje kakovostne hrane, ena izmed njegovih prioritet. Kot eno ključnih težav izpostavljam  dostop do kmetijskih zemljišč za mlade kmete, zato predlagamo spremembe sistema neposrednih plačil, ki bi spodbujala zaokroževanje kmetijskih gospodarstev, za spodbujanje menjave generacij pa predlagamo ukrepe, kot je npr. zgodnejše upokojevanje. Poleg tega predlagamo povečanje zgornje meje plačila za mlade prek meje 2 % nacionalne ovojnice, kot to velja trenutno. Spodbuditi želimo tudi dostop do kapitala in zmanjšati administrativne obremenitve za mlade kmete, predvsem v smeri večje prožnosti poslovnih načrtov, ki morajo upoštevati spreminjajoče se razmere na trgih,” kot nekatere izmed predlogov Evropski komisiji in državam članicam našteva Bogovič, ki izpostavlja še pomen mladih kmetov kot nosilcev sprememb na podeželju.

 

 

“Naša dolžnost je vzpostaviti pogoje, ki bodo mlade obdržali na podeželju in v kmetovanje ter ostale dejavnosti privabili nove ljudi. Z iniciativo za pametne vasi želimo doseči ravno to, in sicer, da mladi na podeželju vidijo prihodnost v svojem delu in zadovoljivem zaslužku. Za uresničitev tega pa potrebujemo medsebojno medsektorsko sodelovanje na lokalni, regionalni, državni in tudi evropski ravni. Pričakujem, da  bodo v petek objavljeni zakonodajni predlogi o novi SKP to tudi vsebovali,” zaključuje Bogovič.