Bogovič: Mladi v kmetijstvu pomenite prihodnost!

 

 

 

 

 

 

Mladi so tisti, ki bodo preobrazili slovensko kmetijstvo v smer čim večje samooskrbe s hrano

 

Naklo, 5. maj 2016 ? Franc Bogovič, poslanec Evropskega parlamenta, je dopoldan preživel med dijaki, študenti in profesorji Biotehniškega centra Naklo, ki se ponaša kot raziskovalna in razvojna ustanova s kakovostnim izobraževanjem, ki temelji na viziji, ciljih, znanju in dobri praksi.

 

Na dopoldanskem srečanju z evropskim poslancem Francem Bogovičem so sodelovali: direktor dr. Marijan Pogačnik, ravnateljica srednje šole Andreja Ahčin, vodja medpodjetniškega centra Irena Gril, , namestnica vodje projektne pisarne Ana Ambrožič,  vodja promocije Majda Kolenc Artiček in vodja oddelka za izobraževanje odraslih Tina Košir. V pogovoru Bogoviča z direktorjem dr. Pogačnikom in njegovimi sodelavci so dogovorili medsebojno sodelovanje pri odpiranju novih povezovanj BC Naklo s fakultetami iz evropskega prostora, organiziranju strokovnih ekskurzijah, ogledih dobrih praks doma in v tujini in pri učinkoviti promociji odlik usposabljanja, ki jih BC Naklo daje mladim.

 

Bogovič je bil navdušen nad zanosom dijakov in študentov, da obiskujejo BC Naklo, in jim je v predstavitvi in pogovoru z njimi zaupal: ?Prav vi mladi v kmetijstvu pomenite prihodnost, prav od vas se pričakuje preobrazba slovenskega kmetijstva v smeri slovenske samooskrbe s hrano. Ponosen sem na vaše usposabljanje za trajnostni razvoj kmetijstva z roko v roki z naravo in gospodarstvom.?

Galerija fotografij: Obisk BC Naklo.