Bogovič na konferenci o Globalnih pametnih vaseh o pomenu Pametnih vasi za zeleno, digitalno in odporno Evropo 

Bruselj, Ljubljana, Maribor, 3. junij 2021 – Poslanec SLS v Evropskem parlamentu Franc Bogovič je kot eden izmed ustanovnih očetov koncepta Pametnih vasi sodeloval na mednarodnem virtualnem dogodku Globalne Pametne vasi, ki ga je organizirala DOBA fakulteta. 

 

Bogovič je v svojem uvodnem nagovoru globalnim udeležencem konference izpostavil, da podeželska območja potrebujejo celostno vizijo za odgovor na aktualne izzive, ki so: demografske spremembe, digitalna vrzel med mesti in podeželjem (povezljivost, digitalne rešitve, digitalne veščine), nižja raven dohodka na podeželju, omejen dostop do storitev, podnebne spremembe ter vpliv COVID-19 krize. 

 

V svoji predstavitvi je Bogovič poudaril nujnost ustvarjanja pametnih, privlačnih in sodobnih podeželskih območij, da se bo več mladih odločilo za življenje na podeželju, za kar pa morajo obstajati dostopnost storitev, ki bo primerljiva z mestnimi območji, sodobna infrastruktura (prometna, okoljska, energetska, šolska in zdravstvena ter socialne storitve, dostopne morajo biti trgovine, pošte, banke …) ter s tem tudi primerljiva kakovost življenja. 

 

Po besedah poslanca je zelo pomembno tudi zavedanje, da ko je govora o Pametnih vaseh, pametnemu podeželju, pri tem nikakor ne gre le za področje kmetijstva, ki je sicer ena od pomembnih gospodarskih panog na podeželji, še zdaleč pa ne edina. »Tudi priložnosti za obstoječa in nova podjetja ter s tem nova delovna mesta z visoko vrednostjo, sodobne širokopasovne povezave, ki so osnovni steber digitalizacije (5G, optika), bodo tiste, ki bodo spodbujale prihodnji razvoj podeželja v smeri aktualne evropske vizije za odporno, zeleno in digitalno Evropo, torej tudi za odporno zeleno in digitalno evropsko podeželje,« je poudaril Bogovič, ob tem pa pojasnil, da v posameznem pametnem mestu v EU živi najmanj 200.000 in mnogo več ljudi, pametne vasi v EU pa zajemajo vse ostalo.

 

Bogovič je predstavil tudi ključne rešitve, ki jih ponuja koncept Pametnih vasi po posameznih področjih: 

  • Kmetijstvo: kratke verige preskrbe s hrano – povezovanje potrošnikov in proizvajalcev, natančno kmetovanje, satelitsko zaznavanje, avtomatizacija (napredni senzorji, pametno upravljanje virov, roboti, droni) …
  • Mobilnost: skupna vožnja, souporaba vozil, storitve vožnje za starejše, električna vozila (osebna, kolesa), e-kolesarska omrežja ..
  • Gospodarstvo: SMS na podeželju, biološko gospodarstvo, digitalne platforme za lokalne proizvajalce in podjetja, deljeno gospodarstvo …
  • Energija: decentralizirana energija, energetske zadruge, pametna omrežja, domače baterije, obnovljivi viri energije …
  • Turizem: digitalne platforme za rezervacije, turistične kartice, razdeljeni hoteli …
  • Socialni vidiki: nove zaposlitvene možnosti, rešitve za dolgotrajno oskrbo, e-učenje …
  • Zdravje: tele-medicina, telesni senzorji …
  • Okolje: zmanjšanje porabe virov, zmanjšanje emisij ….

 

Razvoj podeželja je tudi po besedah predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen prednostna naloga Evropske unije, pri čemer se pričakuje naložbe v širokopasovne in visokotehnološke rešitve ter storitve. Bogovič je spomnil, da v skladu s to prioriteto EU podpredsednica Evropske komisije in evropska komisarka, odgovorna za demokracijo in demografijo, pripravlja dolgoročno vizijo podeželja, ki jo bo predstavila v tem mesecu.  

 

Bogovič je udeležencem konference predstavil še vse strateške politike in sklade EU, ki podpirajo razvoj Pametnih vasi, ter sklenil svojo predstavitev z naslednjo mislijo: »Cilja, da bi Evropa postala zelena, digitalna in odporna, ni mogoče doseči brez zelenih, digitalnih in odpornih evropskih podeželskih območij.«