Bogovič na konferenci o vlaganjih v komunalno infrastrukturo v državah JV Evrope: Ne sme biti cilj zgolj porabiti EU sredstva, ampak z njimi racionalno izvesti čim več dobro načrtovanih investicij!

Bogovič na konferenci o vlaganjih v komunalno infrastrukturo v državah JV Evrope: Ne sme biti cilj zgolj porabiti EU sredstva, ampak z njimi racionalno izvesti čim več dobro načrtovanih investicij! 

 

Slovenija je razmeroma dobro izkoristila sklade EU za obnovo komunalne infrastrukture, zdaj je čas, da svoje izkušnje in znanje slovenska podjetja delijo z državami JV Evrope

 

Bruselj, 28. januarja 2016 – Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) se je včeraj v Bruslju kot govorec udeležil že druge konference o vlaganjih v komunalno infrastrukturo v državah Jugovzhodne Evrope, ki jo pripravlja hrvaški specializirani časopis Komunal. Na srečanju se zberejo vodilna komunalna podjetja iz regije kot tudi predstavniki občin in drugih lokalnih skupnosti, projektanti in ostali, ki so vključeni v komunalno dejavnost. Posebna pozornost je namenjena prilagajanju in integraciji te regije v evropski komunalni sektor ter spoznavanje možnosti koriščenja evropskih sredstev.

 

BogovičIMG_1586

 

Na konferenci je med več kot sto udeleženci sodelovala tudi slovenska delegacija. Podjetje Kostak iz Krškega je tako prikazalo ekonomsko učinkovit sistem gospodarjenja z odpadom v svojem najsodobnejšem obratu in njegove prednosti z ekonomske, ekološke in socialne plati. Predstavnik Ministrstva za okolje in prostor RS Leon Behin pa je predstavil možnosti črpanja evropskih sredstev in uspešnost Slovenije na tem področju v perspektivi 2007 – 2013 ter predvsem prek grafik tudi dinamiko črpanja skozi celotno obdobje. Iz podatkov je tako razvidno, da so izplačila iz EU pospešeno stekla po tem, ko je se je tedanja Vlada RS v letu 2012 začela sistematsko ukvarjati z nedokončanimi prijavljenimi projekti in zagotovila dodatne pravice porabe za projekte, ki so imeli realni izvedbeni potencial.

 

Kot govornik je nastopil tudi evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP), ki je bil v tisti vladi minister za kmetijstvo in okolje. Z udeleženci je delil svoje izkušnje s področja črpanja EU sredstev, kot tudi s področja posodabljanja komunalne infrastrukture iz časov svojega županovanja v Občini Krško. ?Pomembno je pravilno načrtovanje investicij, da le-te kasneje ne postanejo breme za uporabnike,? je uvodoma izpostavil Bogovič ter opozoril na osnovno filozofijo pri črpanju EU sredstev: ?Ne sme biti cilj zgolj porabiti EU sredstva, ampak  z EU sredstvi racionalno izvesti čim več dobro načrtovanih investicij?.

 

Bogovič je poudaril tudi koristnost takšnih konferenc z vidika izmenjav izkušenj in dobrih praks, ki jih predvsem Slovenija lahko deli z ostalimi državami tega dela Evrope. Izpostavil je, da vse premalo izkoriščamo prostor v Bruslju za tovrstno povezovanje in sodelovanje, ter da v bodoče upa še na večji interes Slovenije ter njenih podjetij za takšne dogodke. ?Slovenija, ki je v EU vstopila leta 2004 in s tem prva v regiji pridobila dostop do EU skladov, je na nek način orala ledino na področju posodabljanja komunalne infrastrukture z evropsko pomočjo,? je Bogovič ob tem dejal ob robu konference Po njegovem mnenju bi se lahko slovenska komunalna podjetja in vsi ostali deležniki ter nevladne organizacije še bolj aktivirali pri prenosu tega znanja v države na jugu, ter jim pomagali s pripravo dokumentacije in projektov za kandidiranje na evropskih razpisih. ?Posodobitev infrastrukture v naslednjih letih je namreč edini način, da bodo lahko države, ki še niso članice EU, so pa kandidatke za vstop, uspele prilagoditi svojo okoljsko zakonodajo evropskim standardom,? je povedal Bogovič.