Bogovič na obisku delegacije EP AGRI na Hrvaškem

Zagreb, Sisak, Velika Gorica, Poreč, 22. september 2017 – Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je bil od 19. do 21. septembra 2017 član delegacije Odbora Evropskega parlamenta (EP) za kmetijstvo in razvoj podeželja (AGRI), ki je bila na delovnem obisku na Hrvaškem.

 

Gostiteljica prvega dela obiska, ki se je odvijal v okolici Zagreba, je bila hrvaška evropska poslanka Marijana Petir (EPP). Ob pogovorih s hrvaškim ministrom za kmetijstvo Tomislavom Tolušićem in člani hrvaškega parlamentarnega Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja ter Odbora za evropske zadeve, in ob ogledu praks v sektorjih mlekarstva, prašičereje, vinogradništva, zelenjadarstva, sadjarstva in ekološkega kmetijstva so člani delegacije AGRI dobili dober vpogled na sektor kmetijstva na Hrvaškem. Seznanili so se z osnovnimi težavami, ki jih predstavlja padec proizvodnje in samooskrbe v različnih sektorjih. Bogovič je ob tem povedal, da vidi možnost izboljšanja problematike tudi z izboljšanjem izvajanja Programa razvoj podeželja (PRP) in je predstavil slovenske izkušnje. »V Sloveniji ni padca proizvodnje mleka, saj veliko pozornost dajemo družinskim kmetijam«, je dejal Bogovič.

 

Drugi del obiska je gostil hrvaški evropski poslanec Ivan Jakovčić (ALDE), ki je bil v preteklosti župan Istarske županije. Hrvaški gostitelji so članom delegacije AGRI ob obisku Istre predstavili velik napredek na področju vinogradništva, kulinarike in posebno pozornost posvetili pomenu nabiranja tartufov.

 

Delovni obisk so nadaljevali s srečanjem s predsednikom Hrvaškega parlamenta Gordanom Jandrokovićem, člani parlamentarnega Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja, ki mu predseduje Tomislav Panenić, ter člani parlamentarnega Odbora za evropske zadeve, ki mu predseduje Domagoj Ivan Milošević. Izmenjali so tudi mnenja s hrvaškim ministrom za kmetijstvo Tomislavom Tolušićem.

 

»Predstavljeni so bili različni sektorji: mlekarski, prašičereja, vinogradništvo, zelenjadarstvo, sadjarstvo, ekološko kmetijstvo«, je povedal Bogovič in izpostavil: »Kot osnovni problem navajajo padec proizvodnje in samooskrbe v različnih sektorjih – prašičereja -60 %, mleko -30 %«. Nadalje je poudaril, da so kot velik problem bile na vseh srečanjih izpostavljene nepoštene trgovinske prakse in vdor izdelkov iz drugih EU držav prek diskontnih trgovin. »Opozarjajo, da so ti izdelki slabše kakovosti, ker pa je kupna moč potrošnikov slaba, ti izdelki izpodrivajo domače s polic,« je še povzel Bogovič.

  

Na hrvaškem so opozorili tudi na slabo izvajanje PRP in problem velike koncentracije hrvaškega kmetijstva okoli velikih podjetij, kot je Agrokor in še veliko drugih velikih podjetij, ki so v preteklosti pobrala veliko sredstev iz PRP.  Bogovič je povedal, da so bili seznanjeni tudi s problematiko velikega padanja števila kmetij in odseljevanja ljudi s podeželja, tako v mesta in veliko tudi v tujino.

 

Velik poudarek obiska delegacije AGRI je bil namenjen hrvaškemu gozdnemu gospodarstvu, kjer je bilo izpostavljeno in doseženo strinjanje vseh navzočih, da Bio-bazični sektor lahko daje velik doprinos razvoju podeželja. V pogovoru je bilo izpostavljeno tudi, da ima Hrvaška velik problem z zaraščanjem, saj je od približno 2 milijona ha obdelanih le 1,2 milijona. Velik problem predstavlja tudi 38.000 ha zaminiranih kmetijskih površin iz njihove vojne. Bogovič je kot član delegacije izpostavil pomen učinkovitega sledenja hitro razvijajočemu se bio-bazičnemu sektorju in ob tem poudaril, kako pomembno je črpanje EU sredstev. »Priložnost za mlade, da bodo ostali na podeželju, morate videti tudi v uspešnem črpanju sredstev iz programov ERASMUS,« je opozoril hrvaške kolege Bogovič.

 

Obisk je delegacija AGRI zaključila v Istri kjer jih je sprejel predsednik Istrske županije  Valter Flego in župan občine Poreč Loris Peršurić. Pogovarjali pa so se tudi s predstavniki hrvaškega Inštituta za kmetijstvo. Bogovič je poudaril, da so jim v Istri predstavili velik napredek na področju vinogradništva, kulinarike in pomen nabiranja tartufov«. Po njegovih ugotovitvah so velik preskok v Istri naredili tudi z vlaganjem veliko občinskega in županijskega denarja v povečanja vinogradniških površin in površin, ki so posajene z oljkami.« V Istri se namreč pohvalijo, da so v 20 letih povečali število oljk iz okoli 200.000 dreves na več kot 1 milijon dreves. »Prav tako pa so dosegli izjemen napredek na področju turizma, kar govori podatek, da so v 15. letih povečali število letnih nočitev v notranjosti Istre iz 150.000 na 1.600.000«, je še dodal Bogovič in izrazil zadovoljstvo nad dobo organiziranim programom obiska delegacije odbora AGRI na Hrvaškem.

 

 

Delegacijo evropskih poslancev odbora EP AGRI na delovnem obisku na Hrvaškem so sestavljali: Czesław Adam Siekierski (EPP, Poljska) kot vodja delegacije in predsedujoči EP odboru AGRI, in člani: Franc Bogovič (EPP, Slovenija), Albert Dess (EPP, Nemčija), Nicola Caputo (S&D, Italija), Marc Tarabella (S&D, Belgija), Beata Gosiewska (ECR, Poljska), Ulrike Müller (ALDE, Nemčija), Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL, Španija), Marijana Petir (EPP, Hrvaška) in Ivan Jakovčić (ALDE, Hrvaška).