Bogovič na omizju pred zagonom Makro-strategije EU za Alpsko regijo (EUSALP) izpostavil potencial čezmejnega sodelovanja za ohranitev in razvoj alpskih območij

 

 

 

Bruselj, 13. januar 2016 – Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) se je na povabilo italijanskega kolega Herberta Dorfmanna in avstrijske poslanke Karoline Graswander-Hainz kot panelist udeležil prvega srečanja podpornikov Makro-strategije EU za Alpsko regijo (EUSALP), ki jo bo Evropska komisija uradno zagnala na konferenci čez dober teden ravno v Sloveniji, (25. In 26. januarja 2016) z dogodkom na Brdu pri Kranju. Ob prvem srečanju skupine “Friends of EUSALP”, ki ga je gostilo skupno predstavništvo dežel Tirolske, Južne Tirolske in Trentina v Bruslju, so pripravili omizje s  predstavniki Evropske komisije in Evropskega parlamenta, ki delajo na področju makro-strategij. Kot govorec je sodeloval tudi poslanec Bogovič v vlogi poročevalca v senci za Poročilo o kohezijski politiki v gorskih regijah v Evropskem parlamentu in donedavnega poročevalca v senci za trenutno že potrjeno Strategijo EU za Jadransko ? jonsko makro-regijo.

 

V primeru EUSALP gre namreč že za četrto Makro-strategijo znotraj EU in tretjo, katere del je tudi Slovenija (preostali sta še Podonavska in Jadransko – Jonska strategija). Z makro-strategijami Evropska komisija poskuša okrepiti čezmejno sodelovanje v določenih širših regijah in s tem pospešiti ustvarjanje novih delovnih mest, zagotoviti hitrejšo realizacijo različnih infrastrukturnih projektov ter tako zagotoviti hitrejše prometne, kot tudi  širokopasovne internetne povezave.

 

Tako naj bi tudi v okviru zadnje Makro-strategije za Alpsko regijo zagotovili čim bolj usklajeno delovanje držav na področju zaščite okolja, pa tudi izmenjavo dobrih praks s področja turizma, malega podjetništva, kmetijstva … Namen je tudi povezati različne deležnike s teh področij in jih spodbuditi k ustvarjanju celovitih lokalnih produktov in storitev, ki bi omogočili lažje preživetje ljudi v alpskih področjih, tudi z učinkovitejšim izkoriščanjem sredstev iz kohezijskih skladov. Ta področja se namreč soočajo z močnimi demografskimi problemi, saj se prebivalstvo v želji po boljšem standardu odseljuje v urbana okolja. Ta trend se bo ustavil samo v primeru, če bo EU uspela v alpskih in gorskih območjih zagotoviti primerljivo kakovost življenja, kar je tudi namen te makro-strategije.