Bogovič na srečanju s člani Rotary kluba Sevnica

 

 Sevnica, 22. januar 2016 – Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) se je zvečer udeležil srečanja Rotary kluba Sevnica, ki ga v letih 2015 in 2016 vodi Rado Kostrevc.

 

Na srečanju je predstavil svojo življenjsko pot vse od šolanja, poslovne poti do politične kariere, ki jo je začel kot predsednik Krajevne skupnosti Koprivnica (1986 – 1998), ustanovitve prve demokratične politične stranke po drugi svetovni vojni v Sloveniji  – Slovenske kmečke zveze, kasneje preimenovane v Slovensko ljudsko stranko (12. maj 1988), občinskega svetnika Občine Krško (1986 ? 1998), dolgoletnega župana Občine Krško (1998 ? 2011), poslanca Državnega zbora RS (2008 ? 2011 in 2011 ? 2014), ministra za kmetijstvo in okolje (2012 ? 2013), predsednika Slovenske ljudske stranke (2013 – 2014) do poslanca Evropskega parlamenta (2014 -).

 

Foto: Rok Petančič, Rotary klub Sevnica

DSC_0310  DSC_0305

 

Bogovič je predstavil osnovne cilje EU, kot so mir, stabilnost, trajnostni razvoj, svoboda in varnost ter solidarnost; delovanje Evropskega parlamenta in načrt dela te institucije za letošnje leto, predvsem pa tudi svoje delo v Odboru za kmetijstvo in razvoj podeželja (AGRI), Odboru za regionalni razvoj (REGI),  svojem delu v vlogi podpredsednika Medskupine Evropskega parlamenta za podeželska, gorska in odmaknjena območja, člana Delegacije pri stabilizacijsko-pridružitvenem parlamentarnem odboru EU ? Srbija, podpredsednika skupine Evropskega parlamenta ?Prijatelji Srbije? in nadomestnega člana Delegacije pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Turčija. Bogovič je spregovoril tudi o svojih mnogoterih dodatnih aktivnosti, ki se jim posveča ob svojem rednem delu v odborih in delegacijah Evropskega parlamenta, kot so organizacija strokovnih obiskov, konferenc in predstavitev izkušenj iz razvitejših evropskih držav (Belgija, Nizozemska,?), organizacija obiskov za slovenske skupine obiskovalcev Evropskega parlamenta, podpora slovenskemu kmetijstvu (čebelarstvu, sadjarstvu, zelenjadarstvu, pridelovalcem sladkorne pese, vinarjem itd.), podpora gospodarstvu – odpiranje vrat slovenskim družbam in tujim investitorjem, povezovanje in mreženje podjetnikov, kot tudi delo z mladimi v Sloveniji, promocija Slovenije v Bruslju in širše v Evropi.

 

Srečanje Rotary kluba Sevnica z evropskim poslancem Francem Bogovičem se je nadaljevalo v prijetnem druženju in pogovoru, v katerem se je tudi Bogovič še podrobneje seznanil z delom Rotary kluba Sevnica, katerega osnovni namen je spodbujanje prijateljskega združevanja, razvijanje in pospeševanje medsebojnega razumevanja in spoštovanja, kot tudi pomoč tistim, ki pomoč resnično potrebujejo, pa tega največkrat ne pokažejo – otrokom in mladini, najpogosteje na področjih, ki jih formalne institucije ne dosežejo.