Bogovič na Zlatem kamnu: Pametne vasi koncept, ki omogoča prehod v zeleno, digitalno in odporno EU

Ljubljana, 11. februar 2021 – Poslanec Slovenske ljudske stranke v Evropskem parlamentu Franc Bogovič (SLS/EPP) se je včeraj udeležil konference Zlati kamen, ki poteka v dneh od 9. do 12. februarja 2021, in predstavlja odmevno strokovno srečanje na področju lokalne samouprave oz. občin in kjer si izkušnje ter poglede o razvojnih možnostih ter dobrih praksah izmenjajo najvišji predstavniki lokalnih skupnosti, predstavniki gospodarstva kot tudi vladni predstavniki.

 

»Na konceptu Pametnih vasi aktivno delujem že nekaj let, tako na ravni Evropskega parlamenta, kjer sem soustvarjal idejo koncepta, kot v Sloveniji, kjer sem idejo predstavljal različnim deležnikom kot širši javnosti ter raziskoval že obstoječe primere dobrih praks. Da je koncept Pametnih vasi nujen, nam je potrdila tudi Covid-19 kriza. Izkazalo se je, kako nujni so dobra povezljivost, kakovostne širokopasovne povezave tudi na podeželju in odročnih vaseh in digitalna znanja ter rešitve.

Evropska unija se zaveda, da brez odpornega podeželja ni odporne Evrope. Zato je Evropska komisija konec leta 2020 začela s pripravo dolgoročne vizije za podeželska območja do leta 2040, ki jo bomo v Evropskem parlamentu sprejemali v tem letu. Pametne vasi so in bodo izvedba te evropske vizije, ki se kaže tudi v Načrtu za okrevanje Evrope po pandemiji in v večletnem prihodnjem proračunu EU.

Sedaj je na Sloveniji, da te smernice jasno zapiše tudi v svoje strateške operativne načrte za izvajanje aktualne evropske kohezijske politike, ki bo osnova za konkretne razpise za razvoj podeželja po konceptu Pametnih vasi,« je ob robu konference dejal Bogovič.

 

Bogovič je na spletni konferenci Zlati kamen predstavil tudi platformo za Pametne vasi, ki je v nastajanju in bo zaživela kmalu, v razpravi na okrogli mizi pa je poudaril, da so Pametne vasi koncept, ki omogoča prehod v zeleno, digitalno in odporno EU.