Bogovič: Nepoštenim trgovinskim praksam v prehrambni verigi je treba narediti konec

Strasbourg, 7. junij 2016 – Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je danes ob potrditvi Resolucije za boj proti nepoštenim trgovinskim praksam v prehranski verigi, ki so jo poslanci Evropskega parlamenta potrdili z veliko večino, izrazil zadovoljstvo nad sprejetjem resolucije. ?Boj proti nepoštenim trgovinskim praksam v prehrambni verigi moramo prestaviti na višjo raven, saj vidimo, da prostovoljno sklepanje dogovorov ni prava pot. Kmetje oz. pridelovalci so v prehranski verigi v podrejenem položaju napram dobro organizirani in koncentrirani trgovini, k slabšanju položaja pa sedaj prispeva še pritisk na odkupne cene kmetijskih pridelkov in slaba organiziranost kmetov. V takšnih razmerah so kmetje prepuščeni na milost in nemilost trgovcev, ki so hkrati tudi lastniki predelovalne industrije, zato pogosto prodajajo pod proizvodno ceno, le da lahko obdržijo posel. Takšno stanje dolgoročni ni vzdržno, zato je nujno čim prej pristopiti k začetku oblikovanja zakonodajnega okvira na ravni EU, ki bo jasno določil pravila igre. Največ pozornosti je treba nameniti povečevanju konkurence na področju trgovine in spodbujanju povezovanja kmetov, da se bodo lažje uprli pritiskom velike in koncentrirane trgovine. Le tako bo mogoče vzpostaviti ustrezne konkurenčne pogoje na trgih in poštene odnose med kmeti, dobavitelji in trgovci. Od tega bodo namreč imeli korist vsi vpleteni,? je poudaril Bogovič.

 

Resolucija za boj proti nepoštenim trgovinskim praksam v prehranski verigi opozarja na škodljive posledice tovrstnih praks za evropske kmete in potrošnike ter poziva k sprejetju zakonodaje na ravni EU, ki bi uravnotežila razmere v prehrambni verigi. Prostovoljni mehanizmi boja proti nepoštenim trgovinskih praksam, ki se jih poslužujejo nekatere evropske države, so se namreč izkazali za nezadostne in neučinkovite.