Bogovič o digitalni prihodnosti Evrope in pomenu Pametih vasi za zmanjševanje digitalne vrzeli med mesti in podeželjem

Pariz, 17. oktober 2022 – Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je danes nastopil na pariški konferenci Huawei Connect 2022, s prispevkom z naslovom: “Pot EU do digitalne preobrazbe, ki ne pusti nikogar zadaj”, v katerem je izpostavil razvoj digitalnih politik EU za digitalno prihodnost Evrope ter poudaril pomen koncepta Pametnih vasi, v okviru katerega je izredno pomembno prav zmanjševanje digitalne vrzeli med mesti in podeželjem.

Glavni poudarki Bogovičevega nagovora se nahajajo v nadaljevanju.

Leto 2022 je ključno leto za agendo digitalne politike EU, v okviru katere smo v zadnjem obdobju sprejeli več pomembnih smernic, aktov in resolucij te digitalne politike, ki se razvija na evropski ravni in bo oblikovala digitalno prihodnost Evrope.

Digitalna tehnologija spreminja življenja ljudi. Cilj digitalne strategije EU je zagotoviti, da bo ta preobrazba delovala za ljudi in podjetja, hkrati pa pomagala doseči cilj podnebno nevtralne Evrope do leta 2050.

Evropski pristop bo temeljil na treh glavnih stebrih: 

  • Prvi steber je “tehnologija, ki deluje za ljudi”, kjer bo bistvenega pomena pospešiti uvedbo ultra hitre širokopasovne povezave za domove, šole in bolnišnice po vsej EU. Razširiti moramo tudi evropsko super-računalniško zmogljivost za razvoj inovativnih rešitev za medicino, promet in okolje.
  • Drugi steber je »pravično in konkurenčno digitalno gospodarstvo«, ki bo živahni skupnosti inovativnih in hitro rastočih novoustanovljenih in malih podjetij omogočilo dostop do financ in širitev.
  • Tretji steber je »odprta, demokratična in trajnostna družba«, kjer moramo s tehnologijo pomagati Evropi, da do leta 2050 postane podnebno nevtralna in zmanjšati emisije ogljika v digitalnem sektorju.

Vse bolj priljubljena uporaba IKT na različnih področjih življenja povzroča spremembe položaja posameznikov in pravnih subjektov. Vendar pa hkrati z novimi možnostmi družbeno ekonomskega razvoja prihajajo tudi nova tveganja, povezana s pojavom nove vrste neenakosti. Ena od takih groženj je digitalni razkorak, zlasti med mesti in podeželjem.

Naše nedavne izkušnje so pokazale, da lahko digitalizacija premosti fizične razdalje in nam prinese priložnosti in storitve ne glede na to, kje živimo – če le imamo dobro digitalno povezljivost. Kljub temu pa je paradoksalno eksponentna vloga digitalne povezljivosti, storitev in spretnosti v zadnjih nekaj desetletjih le še povečala razlike med podeželjem in mestom, kjer bi jih morala nasprotno odpraviti.

Vse večji digitalni razkorak med mestnimi in podeželskimi območji je eden glavnih izzivov, s katerim se soočajo državljani in podjetja v Evropi. Kot oče projekta »Pametne vasi« sem trdno prepričan, da morajo EU, nacionalne, regionalne in lokalne vlade okrepiti sodelovanje, da bi zagotovile spodoben dostop do interneta in digitalnih storitev na ključnih področjih, kot so zdravstvo, izobraževanje, javne storitve in socialna vključenost.

Vključenost in zavezanost javnosti in vseh deležnikov sta ključnega pomena za uspešno digitalno preobrazbo. Učinkovita javno-zasebna partnerstva, prave spodbude in prava tehnologija so bistvene sestavine za premostitev digitalnega razkoraka.

V Bruslju smo ustanovili “Evropski forum Pametnih vasi” (ESVF), s čimer naj bi zagotovili platformo, ki bo na področju pametnih vasi delovala kot povezovalec med javno in zasebno sfero. V zadnjem zakonodajnem obdobju nam je uspelo začrtati tudi več kot 4 milijarde evrov namenskih sredstev v različnih EU skladih sedanjega večletnega finančnega okvira EU za razvoj rešitev s področja pametnih vasi in digitalizacije podeželskih območij.

Glavni namen ESVF je pomagati podeželskim skupnostim, da bodo le te sposobne prepoznati in črpati navedena finančna sredstva, hkrati pa povezovati razvoj Pametnih vasi z zasebnimi vlagatelji, ki laže vlagajo v projekte, ki so pod drobnogledom Evropske komisije.

Vizija ESVF je prožna, pravična, demokratična in kohezivna Evropa, v kateri se državljani ponovno osredotočajo na svoje lokalne skupnosti iz oči v oči, na terenu, in ponosno prevzemajo upravljanje in razvoj svojih, mnogokrat od urbanih središč oddaljenih, podeželskih skupnosti. Pri čemer se razvoj teh podeželskih skupnosti izvaja na pameten način: skladno, trajnostno in sinergično, da bi se izboljšala kakovost življenja vsakega državljana in opolnomočilo ljudi, da se osredotočijo na tisto, kar je bistveno za njihove družine in samoizpolnitev. 

Poslanstvo ESVF ni nič manj kot spremeniti način življenja v Evropi. Trajnostni življenjski slog, v katerem smo v stiku z našim naravnim okoljem in pridelavo hrane ter svoje življenje živimo zavestno s pomočjo pametne, sinergizirane tehnologije, ki pomaga usmerjati naše vsakodnevno vedenje k zdravemu in trajnostnemu življenju. V EU želimo ustvariti politično okolje, ki bo naklonjeno uporabi pametnih tehnologij v podeželskem okolju. S čimer se borimo tudi proti perečim demografskim izzivom in izseljevanju ljudi iz podeželja.