Bogovič o kohezijski politiki: Neuspešno povezovanje gospodarstva in znanosti potiska Evropo v razvojni zaostanek

 

Strasbourg, 13. september 2016 – Poslanci Evropskega parlamenta so danes potrdili paket poročil s področja kohezije in regionalnega razvoja. V včerajšnji skupni razpravi se je evropski poslanec Franc Bogovič (EPP/SLS) osredotočil predvsem na Poročilo o kohezijski politiki ter raziskovalnih in inovacijskih strategijah za pametno specializacijo. V svoji razpravi je izpostavil, da glavni namen evropske kohezijske politike ostaja pomoč državam z razvojnimi zaostanki, usmerjanje razvoja novih tehnologij, spodbujanje medregijskega in čezmejnega sodelovanja ter izmenjavo dobrih praks širom Evrope. Ob tem je pozdravil usmeritve držav na področje pametne specializacije, vendar na tem področju v prihodnje vidi precej težav.

  

»V Evropi imamo zelo velike težave pri vzpostaviti učinkovitega sodelovanja med gospodarstvom na eni strani ter znanstveno-raziskovalnim sektorjem na drugi strani,« pojasnjuje Bogovič, ki to vidi kot glavni razlog za vedno večji tehnološki zaostanek Evropske unije za gospodarstvom ZDA in najrazvitejšimi azijskimi gospodarstvi. Izpostavil je bojazen, da v nekaterih državah ključni politični akterji, ki so zadolženi za uvedbo in izvajanje programov pametne specializacije, ne razumejo ravno najbolje osnovnega konteksta tega instrumenta kohezijske politike, zato nastajajo resni zaostanki, ki znova lahko povečajo razvojne razlike med državami članicami. Zato je Bogovič pozval Evropsko komisijo, da se še bolj osredotoči na delo z državami, ki imajo težave pri praktični izvedbi programov pametne specializacije in jim pomaga pri razvoju dejavnosti, katere imajo potencial za tehnološki preboj in uspešno pozicioniranje na globalnih trgih.

 

Ker je šlo za skupno debato o kohezijski politiki EU, se je Bogovič v razpravi dotaknil tudi Poročila o strategiji EU za Alpsko regijo, ki združuje alpska področja sedmih držav (Avstrija, Francija, Nemčija, Italija, Slovenija, Švica in Lihtenštajn). Slovenija namreč trenutno predseduje skupini teh držav, Bogovič pa je tekom priprave poročila skupaj s poslanskim kolegom iz Italije Herbertom Dorfmannom z več kot 30 amandmaji pomembno vplival na vsebinske usmeritve poročila Evropskega parlamenta, ki bo posredovano Evropski komisiji. »Makroekonomske strategije so odličen instrument za posamezne države članice, da na eni strani zagotovijo ustrezno naravovarstveno politiko v svojih občutljivih ekosistemih, hkrati pa z intenzivnejšim medsebojnim sodelovanjem in izmenjavo dobrih praks okrepijo svojo gospodarsko aktivnost«, je svojo razpravo zaključil Bogovič.

 

VIDEO – Govor evropskega poslanca Franca Bogoviča (SLS/EPP) o prihodnosti kohezijske politike EU: