Bogovič o pomenu pametnih vasi: Brez investicij v podeželje, ne moremo pričakovati sprememb!

Bruselj, 22. februar 2019 – V Evropskem parlamentu je včeraj in danes potekala dvodnevna konferenca s predstavitvijo pilotnega projekta Pametnih vasi, na kateri je prvi konferenčni dan kot eden izmed glavnih govorcev sodeloval tudi evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP).

 

»Ne vidimo pogosto tako uspešnega sodelovanja med evropskimi institucijami, kar me izredno veseli. Ponosen sem, na delo, ki smo ga v zvezi z Evropsko akcijo za pametne vasi opravili s kolegi v preteklih treh letih, s podporo Evropske Komisije in Evropskega parlamenta,« je svoj uvod začel Bogovič. Pojasnil je, da v zadnjih dveh letih organizirali prek 20 okroglih miz po Sloveniji, na Hrvaškem, Madžarskem, v Belgiji,s katerimi se je želelo projekt približati ljudem in hkrati spodbuditi ostale deležnike z najrazličnejših področij, kot so velika in mala podjetja, start-upi, lokalne oblasti, izobraževalne ustanove, da bi začeli z implementacijo projekta v praksi. Bogovič je še poudaril, da je bil projekt opažen in tudi finančno podprt, na kar je izjemno ponosen.

 

Evropski parlament je za finančno perspektivo 2021-2027 v okviru kohezijske politike namenil 2,4 milijarde evrov za projekt Pametne vasi ter 13,5 miljarde evrov za razvoj podeželja. Gre za velika sredstva, brez katerih pa si razvoja podeželja ni moč predstavljati. Kot pravi poslanec, brez investicij v podeželje, ne moremo pričakovati sprememb! »Priča smo vse večjemu odseljevanju mladih s podeželja v večja, bolj razvita mesta. Nujno moramo začeti z ustvarjanjem novih delovnih mest, izboljšati povezanost, infrastrukturo, da bodo mladi na podeželju videli priložnosti in prednosti, ki jih življenje na vasi prinaša,« je na konferenci opozoril Bogovič.

 

Kot izjemno pomembno je izpostavil tudi precizno kmetijstvo (Precision farming), kjer gre za moderno obliko koncepta uporabe digitalnih tehnologij in optimizacijo proizvodnih procesov v kmetijstvu. »Precizno kmetijstvo je odgovor na aktualno problematiko, kako z manjšim vložkom do večjega in bolj kakovostnega izkupička proizvodnje. Namen je zmanjšati porabo energije, pesticidov, vode ter na drugi strani znižati stroške, zmanjšati vpliv na okolje ter proizvajati boljšo in kakovostnejšo hrano in zagotoviti sledljivost, poreklo hrane ter povezati pridelovalce in potrošnike.« Poudaril je še pomen digitalizacije podeželja in našo nalogo, da digitalizacijo, ki se dogaja, izkoristimo sebi v prid.

 

Bogovič je v odgovoru na vprašanje udeleženca diskusije, kako prepričati vodilne v državi, da podeželje potrebuje spodbudo in pomoč, saj se večina te problematike navadno ne zaveda, dejal: »Projekt je zasnovan tako, da je izdelan strateški plan za vsako državo posebej, pri čemer se upoštevajo njene specifičnosti. Seveda je izjemno pomembno, da imamo pobudo z obeh strani, tako s strani ljudi na podeželju kot političnih vodij z vrha, na drugi strani. Samo tako lahko razvijamo podeželje. In pa evropska sredstva. Ta so izjemno pomembna za razvoj podeželja!«

 

V drugem delu je sledila predstavitev in izmenjava dobrih praks. Svoje ugotovitve so predstavili predstavniki Španije in Francije. Na panelu pa je sodelovala tudi slovenska predstavnica s Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani dr. Emilija Stojmenova Duh.

 

Danes bo v okviru konference potekala še predstavitev na temo razvoja strategij pametnih vasi in zagotavljanja finančnih sredstev za le-te. Hkrati s tem pa bo potekala tudi predstavitev dobrih praks. Prisotni bodo predstavniki Švedske, Irske, Španije in Madžarske.