Bogovič o poročilih Evropske komisije o napredku držav kandidatk za pristop k EU, tudi o napredku Srbije

 

»EU mora aktivneje pomagati pri izboljšanju ekonomske situacije in položaja mladih v regiji Zahodnega Balkana, saj brez njihovega prispevka ne bo možno uspešno zaključiti pogajalskih procesov držav kandidatk za vstop v EU.«

 

Bruselj, 9. november 2016 – Evropski komisar za širitev Johanes Hahn je danes v Evropskem parlamentu predstavil letna poročila Evropske komisije o napredku držav kandidatk za pristop k EU. Iz njegovega nagovora izhaja, da širitveni proces ostaja prednostna naloga EU, to pa je v interesu tako Evropske unije kot ljudi, ki živijo na področju Zahodnega Balkana. »Vsi smo zaznali napredek na področju gospodarskih reform, tudi na področju pravosodja, sprejete je bilo tudi veliko nove zakonodaje, ki pa velikokrat še ni ustrezno implementirana. Letošnje volitve so Srbiji pobrale veliko energije, nova vlada pa se mora sedaj z novim mandatom znova zagnati v izpolnjevanje nalog in obveznosti, ki izhajajo iz odprtih pogajalskih poglavij. To je tudi pogoj za odpiranje novih poglavij Srbije v procesu pristopanja k EU,« komentira evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP), sicer član Delegacije pri stabilizacijsko-pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Srbija in podpredsednik neformalne skupine evropski poslancev »Prijatelji Srbije«. 

 

Ob predstavitvi poročil Bogovič poudarja, da težka ekonomska situacija v regiji otežuje pogajalski proces, pomanjkanje delovnih mest pa uničuje pozitivno in proevropsko klimo v državah ter sili mlade k iskanju priložnosti v tujini. »Zato ocenjujem, da bi morala EU okrepiti finančno in drugo pomoč Srbiji in drugim državam v regiji Zahodnega Balkana, saj bi izboljšanje ekonomske situacije tudi olajšalo delo vlad v okviru pogajanj z EU. Srbija ostaja tudi pomemben člen pri reševanju migrantske krize, kar bo EU zagotovo upoštevala tudi v prihodnje v procesu približevanja Srbije k EU«, še pravi Bogovič.

 

V Srbiji ostajajo področja, na katerih bo še treba delati. To so predvsem področja človekovih pravic, svobode medijev in preprečevanje korupcije. »Gre za temeljne vrednote Evropske unije, zato popuščanja na teh segmentih ne more biti niti za Srbijo, niti za katero od drugih držav kandidatk. Res pa je, da EU kaže razumevanje do dejstva, da določenih problemov ni mogoče rešiti čez noč,« pojasnjuje Bogovič. Ob tem pozdravlja napredek pri krepitvi čezmejnega sodelovanja in izboljšanja meddržavnih odnosov, tudi s Kosovom. »Izogibati se je treba posameznim provokacijam ter probleme in nesoglasja reševati v evropskem duhu. Evropa je pri tem pripravljena pomagati,« še dodaja Bogovič.