Bogovič o prednostih sporazuma CETA na TV Slovenija – 3. program v oddaji »Slovenija in Evropa«

Evropa, če želi blagostanje svojim ljudem, mora iti v korak s časom, korak s svetom.

Ljubljana, 24. februar 2017 – V oddaji »Slovenija in Evropa: Kakšna bo usoda Cete po potrditvi v Evropskem parlamentu?«, so na 3. programu TV Slovenija – soočali kot podpornika sporazuma Ceta Romano Tomc in Franca Bogoviča ter kot nasprotnika sporazuma Ceta dr. Igorja Šoltesa in Luko Meseca. Svoj glas za sporazum Ceta in svoje argumente za podporo uzakonitvi sporazuma Ceta v nacionalnem parlamentu je evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) podkrepil z željo, da bi se tako urejeni sporazumi, kot je Ceta, ki spoštujejo pravni red držav podpisnic, morali sprejemali tudi v bodoče. »Sporazum Ceta temelji na temeljih spoštovanja drug drugega in to, kar velja pri tebi danes, bo tudi po ratifikaciji sporazuma upoštevano,« je prepričan Bogovič, ki je slovenskim gledalcem tudi sporočal: »Od sporazuma Ceta bomo ljudje imeli boljši standard«.

Bogovič je v pogovoru na praktičnih primerih zavrgel »strahove«, ki jih nasprotniki ratifikacije sporazuma Ceta sporočajo ljudem in  jih vidijo v veliki meri na področju okoljevarstva in kmetijstva. »Prvo pravilo kanadsko – evropskega sporazuma CETA je zagotavljanje upoštevanja obstoječih pravil držav članic EU. To velja tako na področju varne hrane kot na področju tehnologij,« je povedal Bogovič in navedeno podkrepil s podatkom: »Za produkte, ki so kritični, kot je goveje in svinsko meso, je v Ceti zapisana omejitev s kvotami, ki omogočajo manj kot 0,5 % evropske proizvodnje govejega in svinskega mesa.« Prav tako je Bogovič poudaril, da v Evropo ne sme vstopati nobeno meso, ki je proizvedeno po tehnologijah, ki uporabljajo hormone in antibiotike. Gledalcem je v soočenju Bogovič še pojasnil, da se tako podporniki kot nasprotniki Cete lahko strinjajo glede vstopa gensko spremenjenih organizmov na slovenki trg in citiral sporazum Ceta: »V Ceti je zapisano, da je pravica držav članic EU, da se odločijo, ali bo na njihovih poljih seme gensko spremenjenih organizmov dovoljeno, ali ne.« To je utemeljils predstavitvijo dejstev, da se je Slovenija suvereno odločila za GSO prosto območje in se tudi aktivno vključila v Alpe-Adria GSO prosto cono.

Namen sporazuma CETA Bogovič vidi tudi v povečevanju medsebojne trgovine, katero rast pa predstavljajo mala in srednja podjetja. »Ceta daje prednost malim in srednjim podjetjem in ne multinacionalkam, ki imajo, roko na srce, že danes podružnice v vseh državah in zaobidejo carine in administracijo,« zatrjuje Bogovič in nadalje razlaga: »Manjša podjetja pa si tega »obhajanja« ne morejo privoščiti, in ravno zato je za njih pomemben sporazum, ki manjša ovire poslovanja.«

Sporočila, ki jih je Bogovič še posredoval gledalcem so, da so prostotrgovinski sporazumi namenjeni tudi potrošnikom. Predstavil je gledalcem svoje videnje in ga ubesedil: »S Ceto reguliramo trende trgovanja v svetu na najboljši način, reguliramo jih z ekonomijo, ki je po kakovosti življenja boljša od nas.« Ob zaključku oddaje je Bogovič gledalcem še sporočil: »Evropa, če želi blagostanje svojim ljudem mora iti v korak s časom, korak s svetom, sicer nas bodo prehiteli drugi po levi in desni.«

Vabljeni k ogledu posnetka oddaje na TV Slovenija – 3.  programu: »Slovenija in Evropa: Kakšna bo usoda Cete po potrditvi v Evropskem parlamentu?«, ki jo bo vodil novinar Boštjan Veselič in jo najdete na povezavi: http://4d.rtvslo.si/arhiv/slovenija-in-evropa/174456140