Bogovič o priložnostih kmetijstva v krožnem gospodarstvu v Podravju za KTV Ormož

Kmetijstvu je treba dvigniti ugled!

 

 

 

Cvetkovci, Ormož – 17. februar 2017 – Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je v tokratnem že 4. evropskem pogovoru na temo kmetijstva v krožnem gospodarstvu delil svoje strokovne poglede in izkušnje z mag. Ladejo Godina Košir, Andrejem Reberniškom, Miranom Klincem, dr. Črtomirom Rozmanom, Doris Letina in Petrom Pribožičem.

»Priložnosti kmetijstva v krožnem gospodarstvu v Podravju so v namakanju, sodelovanju kmetov, sladkorni pesi, mladih prevzemnikih, spremembi zemljiške politike in družinskih kmetijah,« so kot ključno za razvoj kmetijstva v krožnem gospodarstvu v Podravju ugotavljali govorci s prek sedemdesetimi sogovorniki v Gostišču Marta. Kako pomembno je predvsem kmetijstvu dvigati ugled, spremeniti odnos do hrane že pri predšolskih otrocih in kje videti svetlo priložnost za dvig panoge na raven lokalne samooskrbe prebivalstva, energetske varčnosti? Odgovori na ta in druga vprašanja so bili na Bogovičevem pogovoru o kmetijstvu v krožnem gospodarstvu v Podravju jasno izraženi: »Ustvariti je treba pogoje, da bodo kmetje ponosni na svoje delo, da se bodo njihovi otroci zavedali pomena znanja, možnosti in se vpisovali v kmetijske šole ter da se bo podpiral domač pridelek, tako s strani države kot potrošnika.«

Več v prispevku KTV Ormož: Kabelska Televizija Ormož (18. 2. 2017).