Bogovič o uspešnosti in prihodnosti programa zelenitve

Bruselj, 21. februar 2018 – Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je na zasedanju Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (AGRI) v Evropskem parlamentu (EP) komentiral poročilo o uspešnosti programa zelenitve v okviru Skupne evropske kmetijske politike (SKP), ki ga je izdalo Evropsko računsko sodišče (ERS). ERS v poročilu ugotavlja, da je imel program zelenitve pozitivne okoljske učinke le na 5 odstotkih kmetijskih površin v Evropski uniji. Bogovič je ocenil, da so izvirna težava programa nepravilno postavljeni cilji, ki jih bomo morali, za financiranje ukrepov za dvig okoljske vzdržnosti kmetijstva v novi finančni perspektivi, definirati na novo.

 

Bogovič je uvodoma pozdravil poročilo ERS o uspešnosti programa zelenitve v okviru SKP. Prav tako je pozdravil Sama Jereba, ki je na AGRI kot eden izmed avtorjev poročila in član senata za trajnostno rabo naravnih virov ERS, predstavil ugotovitve poročila. »Poročilo je na eni strani odraz kontrole politiki, ki smo si jo zastavili sami. Imamo velike težave s tem, ali so bili cilji programa zelenitve tudi prav postavljeni,« je dejal Bogovič in nadaljeval: »Imamo velik izziv, kaj bomo naredili na osnovi tega poročila v novi finančni perspektivi in kakšno politiko bomo takrat imeli, da bomo sledili cilje«.

 

Strategija SKP je po Bogovičevih besedah povsem jasna. Izpostavil je dejstvo, da se je Evropska unija (EU) povečala, sredstva za kmetijstvo pa so ostala nespremenjena. »Se pravi denarja za kmetijstvo je manj,« je dejal Bogovič in poudarjal: »Kmetijski denar je namenjen temu, da bomo imeli v Evropi varno, zdravo hrano, da bomo ohranjali rodovitnost površin in tudi okolje ter da bodo kmetje imeli primerljive prihodke.« Bogovič je  navajal podatke o prihodkih kmetij in ugotavljal, da so prihodki na kmetijah bistveno nižji kot v ostalih sektorjih.

 

»Treba je nekaj narediti tudi zato, da bo kmetijska praksa čimbolj prijazna«, je prepričan Bogovič, ki je navajal, da so k temu usmerjeni tudi cilji programa zelenitve in ukrepi v Programu razvoja podeželja (PRP). »Iz podatkov, da je zajeto v programu zelenitve 30 odstotkov sredstev iz postavke za neposredna plačila vidimo, da govorimo o sistemskem cilju – o sistemski ureditvi, ki vpliva praktično na celotno kmetijstvo,« je ugotavljal Bogovič. »Naše vprašanje je zdaj, ali smo si zastavili prave cilje – tako tu v EP, kakor v državah članicah, da izboljšujemo rodovitnost tal, da čuvamo kakovost vode, da imamo boljšo biodiverziteto in se izognemo monokulturam«, je nadaljeval in kot ključen cilj izpostavljal, da je namen denarja za program zelenitve usmerjen v čim več evropske obdelane kmetijske zemlje, obdelane na takšen način, da bomo varovali okolje.

 

Bogovič je poudaril, da sredstva za zelenitev predstavljajo predvsem subvencije za podporo prihodkov kmetov. Ob ugotovitvah poročila ERS, da je je imel program zelenitve pozitivne okoljske učinke le na 5 odstotkih kmetijskih površin v EU, je Bogovič dejal: »Zame ne bi bila pravilna usmeritev, da bo 5 odstotkov zemlje obdelano po nekih ciljih, ki bodo zagotavljali – recimo 2 odstotka hrane in dobili 50 odstotkov neposrednih plačil. Mislim, da zgrešimo potem cilj kmetijske politike, ki je ohranjanje hrane – zdrave varne hrane in pa zdravega okolja«. Iz navedenega je Bogovič kot »nauk zgodbe« navajal, da bo treba v novem programu zelenitve bolj jasno postavljati cilje. »Pred očmi pri ciljih je treba imeti, da bodo ukrepi programa zelenitve zajeli običajne kmetijske prakse – v obsegu 70, 80 odstotkov površin – ne pa, da ciljamo le na 5 odstotkov,« je poudarjal.Za 5 odstotne površine imamo po njegovem prepričanju ukrepe ekološkega kmetijstva in še katere bolj specifične – targetirane ukrepe, s katerimi pa se doseže neke specifične cilje.

 

Bogovič je ob oceni poročila ERS tudi povedal, daporočila ne vidi tako kritičnega, še manj pa razloge, da bi kritiziral tistega, ki je prinesel to poročilo. »Moramo se mi vprašati, kakšno politiko bomo v prihodnje zastavili,« je dejal in v nadaljevanju poudaril: »Imamo velik izziv! Zopet bo po vsej verjetnosti ta denar na hektar še manjši.«

 

Bogovič je izpostavil tudi pomen spodbujanja  mladih, da bodo videli svojo prihodnost v kmetovanju in pri tem izrazil svoje prepričanje, da je prav na mlade treba misliti pri postavljanju ciljev v programu zelenitve. »Mislim, da moramo biti zelo pazljivi in te ukrepe resnično postaviti na takšen način, da bo več že v osnovnih pogojih. Se pravi – nekaj v navzkrižni skladnosti… Takšni pogoji in cilji, ki bodo omogočali, da bo čim več površin obdelanih primerno okoljsko in ne, da se bomo potem v EP spraševali, kako smo porabili ta denar,« se je izrazil Bogovič.

 

O poročilu ERS o programu zelenitve pa je evropski poslanec še dejal: »Evropski kmetje lahko imajo kar mirno vest, da porabijo ta denar. Kajti, še enkrat, denarja je kljub temu, da se je EU bistveno povečala, je ostalo za SKP nominalno v enakem znesku,« in zaključil: »Menim, da se vsi strinjamo, da moramo bodočo politiko narediti takšno, da bomo podpiral usmeritev, ki je zastavljena v osnovni ideji  programa zelenitve.«

 

VIDEO posnetek razprave evropskega poslanca Franca Bogoviča na odboru AGRI (12. 2. 2018, Evropski parlament):