Bogovič ob 30. obletnici enotnega trga EU

Strasbourg, 16. januar 2023 –  Prvi dan januarskega zasedanja Evropskega parlamenta je parlament 30. obletnici enotnega trga EU obeležil s slovesnostjo in razpravo, v kateri je spregovoril udi evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP). Njegov celotni govor je podan v nadaljevanju. 

»Enotni trg s svojimi štirimi svoboščinami je zelo velik dosežek Evropske unije. Mirno lahko rečemo “Srčika EU-ja”! Prost prehod meje, izvoz blaga, storitev, izmenjava študentov, … To je nekaj, kar nam je pravzaprav danes samo po sebi umevno, je pa to zaradi tega, ker je bilo pred 30. leti tako dogovorjeno. Prinesel je blaginjo Evropejcem – 450 milijonov nas danes uživa te koristi. Sam prihajam iz Slovenije, države, ki je odprta ekonomija, kjer izvoz predstavlja 80 % BDP-ja, 3/4 tega izvoza je v države EU-ja. Pri nas je bilo v študiji ugotovljeno, da so učinki skupnega trga, koristi skupnega trga 5 x večji kot je učinek od evropskih sredstev, ki jih dobimo iz Evropske unije. Evropski skupni trg tudi poskuša vplivati na globalne trge, s svojimi podnebnimi pravili, pravili glede delavskih pravic, pravili okoli spoštovanja človekovih pravic. Zagotovo smo se izkazali tudi v krizah, kajti imeli smo skupne raziskave in kasneje nabave cepiv. Danes skupaj nabavljamo plin. Pred nami so zagotovo še veliki izzivi: digitalni trg, digitalne storitve, tudi prehranska varnost bo naš velik izziv v prihodnosti, in na številne podnebne izzive, krize, bomo morali odgovoriti skupaj. Protekcionizem je nekaj, kar uničuje skupni trg. Ker se ta dogaja tako znotraj EU, kakor tudi zunaj naših meja, pri velikih tekmecih, bo tudi temu treba posvetiti veliko pozornosti.«