Bogovič ob današnji Konferenci za zagon Strategije EU za Alpsko makroregijo (EUSALP) izpostavlja priložnosti za Slovenijo in potencial čezmejnega sodelovanja za ohranitev in razvoj alpskih območij

 

 

Ljubljana, Brdo – 25. januar 2016 – Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) se danes udeležuje Konference za zagon Strategije EU za Alpsko makroregijo (EUSALP), ki bo v organizaciji Evropske komisije in Ministrstva za zunanje zadeve RS potekala od 25. do 26. januarja 2016 na Brdu v Sloveniji.

Bogovič se je že pred dnevi (13. januarja 2016) na povabilo italijanskega evropskega poslanca Herberta Dorfmanna in avstrijske evropske poslanke Karoline Graswander-Hainz kot panelist udeležil prvega srečanja podpornikov Strategije EU za Alpsko makroregijo (EUSALP), ki je potekalo v Bruslju. Ob prvem srečanju skupine “Prijateljev EUSALP”, ki ga je gostilo skupno predstavništvo dežel Tirolske, Južne Tirolske in Trentina v Bruslju, so pripravili omizje s  predstavniki Evropske komisije in Evropskega parlamenta, ki delajo na področju makro-strategij. Kot govorec je na omizju Bogovič sodeloval v vlogi poročevalca v senci Poslanske skupine EPP za Poročilo o kohezijski politiki v gorskih regijah v Evropskem parlamentu in donedavnega poročevalca v senci Poslanske skupine EPP za trenutno že potrjeno Strategijo EU za Jadransko?jonsko makroregijo.

 

?V primeru EUSALP gre že za četrto makro strategijo znotraj EU in tretjo, katere del je tudi Slovenija (preostali dve sta še Podonavska in Jadransko – Jonska strategija),? pravi Bogovič in pojasnjuje, da z makro-strategijami Evropska komisija poskuša okrepiti čezmejno sodelovanje v določenih širših regijah in s tem pospešiti ustvarjanje novih delovnih mest, zagotoviti hitrejšo realizacijo različnih infrastrukturnih projektov ter tako zagotoviti tudi hitrejše prometne in  širokopasovne internetne povezave.

 

?Cilj je, da se v okviru zadnje Strategije EU za Alpsko makroregijo zagotovi čim bolj usklajeno delovanje držav na področju zaščite okolja, pa tudi izmenjavo dobrih praks s področja turizma, malega podjetništva, kmetijstva …,? pravi Bogovič, ki vidi velike priložnosti tudi za Slovenijo. S povezovanjem različnih deležnikov s teh področij in  s spodbujanjem k njihovem ustvarjanju celovitih lokalnih izdelkov in storitev bi lahko omogočili lažje preživetje ljudi v alpskih področjih, tudi z učinkovitejšim izkoriščanjem sredstev iz kohezijskih skladov. Ta področja se namreč soočajo z močnimi demografskimi problemi, saj se prebivalstvo v želji po boljšem standardu odseljuje v urbana okolja.

 

?Odseljevanju ljudi iz alpskih v urbana območja smo priča tako v Sloveniji kot drugod v Evropi. Ta trend se bo ustavil samo v primeru, če bo EU uspela v alpskih in gorskih območjih zagotoviti primerljivo kakovost življenja, kar je tudi namen te strategije,? pravi Bogovič, ki na današnji konferenci na Brdu pričakuje zelo konstruktivno razpravo in oblikovanje tudi okvirja akcijskega načrta za izvedbo te makro-strategije za Alpsko regijo (EUSALP).