Bogovič ob obisku evropskih poslancev, skupine EPP za spremljanje kohezije, v Sloveniji: Nadaljevati moramo z močno kohezijsko politiko!

Ljubljana, 28. oktober 2023 – Delegacija evropskih poslancev Poslanske skupine Evropske ljudske stranke (EPP Group) je kot skupina za spremljanje kohezije  zaključila dvodnevni obisk z ogledom odličnih praks izvedenih EU projektov na obeh straneh slovensko-hrvaške meje na Hrvaškem in v Sloveniji. Navedena skupina je namreč bila ustanovljena kot platforma za spremljanje porabe ene tretjine proračunskih sredstev EU na terenu, predvsem spremljanja naložb, uresničevanja političnih prednostnih nalog EU in krepitve evropske gospodarske, socialne in teritorialne kohezije. Na obisku, ki sta ga so-gostila evropska poslanca Franc Bogovič (SLS/EPP), Slovenija, in Sunčana Glavak (HDZ/EPP), Hrvaška, so evropski poslanci prvi dan obiska – v četrtek, 26. 10. 2023, obiskali Zaprešić, drugi dan – v petek, 27. 10. 2023, pa Podčetrtek in Lenart.   

V Sloveniji je včeraj na pobudo evropskega poslanca Franca Bogoviča delegacija evropskih poslancev skupaj z Bogovičem, Romano Tomc, (Slovenija), Sunčano Glavak (Hrvaška) ter Leopoldom Lopezom Gilom (Španija) najprej obiskala občino Podčetrtek, eno najbolj obiskanih turističnih točk v državi, ki je izjemno uspešna pri pridobivanju in izvajanju projektov, ki jih financira EU, zatem pa občino Lenart, kjer so se udeležili slovesnega odprtja nove centralne čistilne naprave Lenart, katere naložbo sta sofinancirali Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. Pomen aktivnostim evropskih poslancev EPP v okviru kohezijske politike je dodal tudi obisk predsednika SLS Marka Balažica, predsednik ene izmed slovenskih članic Evropske ljudske stranke.

V Podčetrtku se je delegacija evropskih poslancev najprej udeležila dopoldanskega omizja z novinarsko konferenco na temo: »Pomen financiranja EU za razvoj lokalnih skupnosti in izzivi prihodnje kohezijske politike EU«, ki je potekalo v hotelu Sotelia v Termah Olimia, in ki ga je moderirala mag. Monika Kirbiš Rojs, nekdanja državna sekretarka za področje kohezijske politike. Na omizju je podžupan Občine Podčetrtek Marko Jurak poudaril velik pomen EU sredstev pri razvoju kraja na različnih področjih, vse od zagotavljanja kakovostne pitne vode, do ureditve cest in izgradnje kolesarskih stez. Izpostavil je tudi uspešno izgradnjo športne dvorane in pomen energetskih sanacij ter pomen sodelovanja z občinami na Hrvaškem in vključevanju v INTERREG projekte. 

Dr. Aleksander Jevšek, minister za kohezijo in regionalni razvoj, je poudaril, da Slovenija učinkovito izkorišča evropska sredstva, kljub nekaterim oviram. Poudaril je tudi izjemen pomen kohezijskih sredstev pri reševanju kriz in naravnih nesreč z besedami: »Kohezija je vedno tista, ki bo pripomogla pri odzivanju na najrazličnejše krize in blaženje posledic naravnih nesreč, kot so bile letošnje poplave v Sloveniji.«

Marko Lotrič, predsednik Državnega sveta, je poudaril, da je »Državni svet RS velik zagovornik občin in »da je vsak evro, vložen prek občin, 2 x obrnjen in dobro naložen. S tem občine služijo občanom.« Izpostavil je tudi potencial uvedbe regij v Sloveniji in izrazil prepričanje, da je možno lokalno samoupravo v Sloveniji nadgraditi z uvedbo regij oz. pokrajin, ki bi lahko pripomogle k boljšemu upravljanju lokalnih zadev in decentralizaciji.

Franc Bogovič, evropski poslanec iz Slovenije, je izpostavil pomen kohezijskih sredstev in potrebo po poenostavitvi procesov za njihovo črpanje. Opozoril je na pomembnost solidarnosti in subsidiarnosti v EU. »Regija, ki bo v zaostanku, bo hitreje padla pod vpliv Evroskepticizma. Ne smemo še enkrat dovoliti, da bo kohezija še manjša. Kohezija je vezivo EU!,« je opozoril in podaril, da je kohezijska politika način, kako pride Evropa do ljudi. 

Sunčana Glavak, evropska poslanka iz Hrvaške, je poudarila pomembnost EU sredstev za razvoj Hrvaške, ki je naredila veliko razvojno preobrazbo zahvaljujoč EU, kjer so sredstva kohezijske politike prispevala k ekonomskemu napredku in koheziji med regijami. »Naš cilj je zmanjšati razlike med regijami, to pa ne bomo uspeli brez kohezijskih sredstev,« je opozorila.

Milenca Krajnc, županja Občine Kozje, je povedala, da so se v občini zaradi evropskih in državnih sredstev izvili iz mnenja, da so nerazviti. »Imamo največ počpanih EU sredstev na prebivalca v Savinjski regiji, veliko je bilo narejenega na infrastrukturi, šolstvu, zdravstvu, energiji, športni infrastrukture, tudi s pomočjo EU sredstev,« je dejala in poudarila, da je njihovo območje veliko, želijo pa ga ohraniti živega. 

Na dogodku v Podčetrtku je bilo poudarjeno, da so evropska sredstva ključnega pomena za razvoj lokalnih skupnosti, infrastrukture in reševanje kriz. Prav tako so bili izpostavljeni izzivi in priložnosti, ki jih prinašajo nova financiranja v prihajajočih letih.

V Lenartu so se evropski poslanci popoldne udeležili slovesnega odprtja nove centralne čistilne naprave Lenart, ki sta jo med drugim otvorila župan občine Lenart mag. Janez Kramberger in evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP). Nova čistilna naprava Lenart je zgrajena v sklopu operacije Odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini Lenart, na katero je priključenih 4.200 občanov in celotna industrijska cona. 

Po besedah župana Krambergerja nova čistilna naprava pomeni velik in konkreten prispevek k ohranjanju narave v občini Lenart. »Evropa je tista, ki s svojo kohezijsko politiko želi postaviti nek standard v vseh svojih članicah. Evropa ima denar, Evropa dela na tem področju. Bojim pa se, da mi kot država te zgodbe ne razumemo preveč ali pa imamo druge interese. Zato nismo dovolj učinkoviti pri črpanju evropskih sredstev,« je ob pomenu EU sredstev dejal župan mag. Kramberger. 

»Evropska sredstva so namenjena ciljnim investicijam, katerih bi se občina težko sama lotila in tudi, konec koncev, prepričala občinske svetnike, da ima čiščenje odpadnih voda prednost pred kakšno drugo investicijo. Na ta način je z evropskimi sredstvi moč usmerjati razvoj same občine in tem prepotrebnim investicijam dati svoje mesto. V Sloveniji smo veliko teh okoljskih zadev že uredili . Sredstev za takšen tip investicij je namreč vedno manj tudi v kohezijski politiki, zato je prav, da najdemo nove izzive. Slednji gredo v kohezijski politiki v smeri tako imenovanega zelenega dogovora pa tudi v smeri digitalizacije družbe, pri čemer želimo ujeti korak v razvoju z bolj razvitimi državami, hkrati pa na drugi strani s temi sredstvi odpravljamo tudi posledice vse pogostejših elementarnih nesreč, kot so potresi na Hrvaškem in poplave v Sloveniji,« je ob priložnosti odprtja nove čistilne naprave Lenart dejal evropski poslanec Franc Bogovič.