Ob potrditvi mnenja odbora AGRI k novi uredbi o trgu gnojilnih proizvodov v EU: Za kmete je ključna agronomska učinkovitost gnojil, ne glede na njihov izvor

 

Bruselj, 30. maj 2017 – Ob robu današnje seje Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (AGRI) je evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) kot poročevalec v senci v imenu politične skupine EPP za mnenje odbora AGRI k predlogu Uredbe o trgu gnojilnih proizvodov v EU izrazil zadovoljstvo nad rezultatom glasovanja. Po njegovem mnenju glasovanje jasno izraža interese kmetov kot najpomembnejših uporabnikov gnojil, katerim se zagotavlja proizvode z visoko kakovostjo oz. visokimi hranilnimi vrednostmi. »Veseli me, da so kolegi jasno prepoznali potrebo po krepitvi krožnega gospodarstva, kar je pravzaprav glavni namen predlagane zakonodaje. Torej vzpostavitev enakih pogojev za vse gnojilne proizvode na ravni EU, tako za mineralna gnojila kot gnojila, proizvedena iz recikliranih organskih materialov. Proizvajalci slednjih bodo tako imeli boljši dostop do notranjega trga EU,« je dejal Bogovič.

 

»Z boljšim izkoristkom gospodinjskih odpadkov, ki vsebujejo velike količine fosforja, pokrijemo približno tretjino povpraševanja EU po fosfatih. Odbor AGRI je z današnjim glasovanjem podal tudi jasen signal Odboru za notranji trg in varstvo potrošnikov (IMCO), da je za kmete ključna agronomska učinkovitost gnojilnih proizvodov, kot tudi njihova okoljska neoporečnost, ne glede na izvor materialov, iz katerih so izdelani. Prepričan sem, da bo pristojni odbor sledil tem usmeritvam,« je zaključil Bogovič.

 

Predlog uredbe o gnojilnih proizvodih je del Akcijskega načrta za krožno gospodarstvo, ki vzpostavlja zakonodajni okvir na ravni EU za povečanje ponovne uporabe naravnih virov. S predlogom nove uredbe o trgu gnojilnih proizvodov se namreč na trgu vzpostavljajo enaki pogoji za vse gnojila, tudi za tista, ki nastanejo v postopkih recikliranja. Obstoječa uredba o gnojilih pokriva le približno 50 % gnojil, ki so trenutno na trgu EU, izločena pa so skoraj vsa gnojila, proizvedena iz organskih materialov (živalski ali drugi kmetijski stranski proizvodi, predelani biološki odpadki, kompost itd.). Hkrati tudi številne raziskave, inovacije in naložbe na področju uporabe sekundarnih surovin omogočajo bistveno boljše izkoriščanje virov, ki bi se sicer uporabili neposredno na zemljiščih ali odlagali kot odpadki na odlagališčih. S predlogom uredbe o trgu gnojilnih proizvodov se torej spodbuja pretvorba odpadkov v hranila za kmetijske rastline. Organskim gnojilom se tako olajšuje dostop do trga, hkrati pa izboljšuje konkurenčne pogoje v primerjavi z določenimi mineralnimi gnojili.

 

Odbor AGRI je danes sprejel mnenje uredbi o trgu gnojilnih proizvodov (predlog Uredbe o določitvi pravil o dostopnosti na trgu gnojilnih proizvodov z oznako »CE«). Današnje glasovanje je rezultat večmesečnega dela in usklajevanj med političnimi skupinami, pri katerih je kot poročevalec v senci za politično skupino EPP aktivno sodeloval tudi evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP). Poročevalec za navedeno mnenje je sicer nizozemski poslanec Jan Huitema (ALDE). Danes sprejeto mnenje gre sedaj v potrditev na matični Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov (IMCO).